Tag: Europeana

H μεταφόρτωση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στα Κοινά της Wikimedia γίνεται ευκολότερη

Οι πολιτιστικοί φορείς όπως τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία μπορούν τώρα να μεταφορτώνουν μαζικά, αρχεία βίντεο, ήχου και εικόνας, στα Κοινά της Wikimedia (Wikimedia Commons), με απλούστερο τρόπο. Τα Κοινά της Wikimedia λειτουργούν ως το κοινό αποθετήριο των πολυμέσων της Wikimedia για όλα τα συναφή έργα του Ιδρύματος της Wikimedia (Βικιπαίδεια, Βικιθήκη, Βικιεπιστήμιο, κ.λπ.). Τα βίντεο και οι φωτογραφίες κυρίως που ανεβαίνουν εδώ διατίθενται με ανοικτή άδεια που επιτρέπει την αξιοποίησή τους τόσο μέσα στα ίδια τα έργα της Wikimedia αλλά και την περαιτέρω χρήση τους από τρίτους.

Η συνεργασία των πολιτιστικών φορέων ή GLAMs όπως είναι γνωστά από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων (Galleries, Libraries, Archives and Museums) με τη Βικιπαίδεια δεν είναι καινούργια. Το 2008 τα Ομοσπονδιακά Αρχεία της Γερμανίας «δώρισαν» περίπου 80.000 εικόνες τους στα Κοινά της Wikimedia πυροδοτώντας μία νέα τάση- τις GLAM-WIKI συνεργασίες. Δεκάδες πολιτιστικοί φορείς έκτοτε έχουν μεταφορτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ψηφιακά τεκμήρια από τις συλλογές τους στο μεγαλύτερο ανοικτό αποθετήριο του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, των Εθνικών Αρχείων της Αμερικής, του Εθνικού Μουσείου της Ολλανδίας, της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και άλλων σημαντικών πολιτιστικών φορέων.

Η μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων στα Κοινά της Wikimedia, τα καθιστά διαθέσιμα για τη δημιουργία ή τον εμπλουτισμό άρθρων στις 287 γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμη η Βικιπαίδεια. Επιπλέον, συχνά οι Βικιπαιδιστές δραστηριοποιούνται σε μία σειρά από εργασίες που συντελούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου όπως τη μετάφραση των μεταδεδομένων σε άλλες γλώσσες και την προσθήκη νέας πληροφορίας, τη δημιουργία άρθρων για τα αρχεία, τη βελτίωση της ψηφιοποίησης όπου χρειάζεται, την αναγνώριση στοιχείων στα αρχεία όπου ζητείται, σε μία σειρά από εργασίες, δηλαδή, που οι ίδιοι οι φορείς δεν έχουν το προσωπικό και τους πόρους να πραγματοποιήσουν.  Ως αποτέλεσμα, οι πολιτιστικοί φορείς που μεταφόρτωσαν μαζικά υλικό τους στα Κοινά της Βικιπαίδειας είδαν σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα στους δικούς τους ιστοχώρους.

Η μεταφόρτωση μαζικά των συλλογών των πολιτιστικών φορέων απαιτούσε εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις μέχρι στιγμής, και αντιμετώπιζε τον ανταγωνισμό από τις -πολύ φιλικότερες ως προς την ευκολία της μεταφόρτωσης μεν, εμπορικές δε- πλατφόρμες πρόσβασης σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, ιδίως το Flickr και το Google Art project.

Η δημιουργία του εργαλείου GLAMwiki ανταποκρίνεται σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση από τους πολιτιστικούς φορείς για συνεργασίες μεταφόρτωσης ψηφιακών συλλογών στα Κοινά της Wikimedia αλλά και στην ανάγκη οι ψηφιακές συλλογές να μεταφορτώνονται γρήγορα, εύκολα και με τρόπο συμβατό με τις υπάρχουσες ροές εργασίας των φορέων, με ακριβή μεταδεδομένα και με τη σωστή αναφορά ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Συμπληρωματικά εργαλεία επιτρέπουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου, ακόμη και την αντίστροφη εύκολη ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου από τα Κοινά της Wikimedia στα ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων.

Το εργαλείο δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε με τη συνεργασία της Europeana και τεσσάρων τοπικών τμημάτων της Wikimedia (Ηνωμένου Βασιλείου, Ολλανδίας, Γαλλίας και Ελβετίας).

Ο πρώτος πολιτιστικός φορέας που αξιοποίησε το νέο εργαλείο ήταν το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο της Ολλανδίας (Beeld en Geluid) το οποίο μεταφόρτωσε 500 αρχεία βίντεο που απεικονίζουν πουλιά της Ολλανδίας κατόπιν δωρεάς του Ιδρύματος Stichting Natuurbeelden. Μέσα σε μία εβδομάδα, Βικιπαιδιστές μετάφρασαν τους τίτλους σε πολλές γλώσσες, πρόσθεσαν πληροφορίες και τοποθέτησαν τουλάχιστον τα μισά βίντεο σε άρθρα στη Βικιπαίδεια. Το βίντεο, για παράδειγμα, για το πουλί Χουλιαρομύτα χρησιμοποιήθηκε για τον εμπλουτισμό άρθρων σε πάνω από 40 διαφορετικές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής!

Περισσότερα για το έργο:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GLAMwiki_Toolset_Project

Στατιστικά επισκεψιμότητας των πολιτιστικών συλλογών στα Κοινά της Wikimedia: http://tools.wmflabs.org/glamtools/baglama2/

Η λίστα με τις συνεργασίες μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και τη Wikimedia:

http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Partnerships

Ο οδηγός χρήσης του GLAMwiki εργαλείου:

https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:GWToolset

Leave a Comment September 1, 2014

H διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα Πνευματικά Δικαιώματα- τελευταίες μέρες για να συμμετάσχετε!

Η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέρος των δράσεων της Ε.Ε. που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου του καθεστώτος της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Όπως είπε ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Michel Barnier, με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης: «όραμά μου για το καθεστώς της Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο που υποστηρίζει τη δημιουργία και την καινοτομία, επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτικό περιεχόμενο, χωρίς συνοριακούς περιορισμούς, και ενθαρρύνει την επένδυση και ενισχύει την πολιτισμική ποικιλομορφία. Η ευρωπαϊκή πολιτική για το copyright πρέπει να συμβαδίζει με τους καιρούς».

Το αρκετά εκτενές κείμενο της διαβούλευσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τα έργα που υπόκεινται σε copyright, την ενδεχόμενη υπαγωγή των υπερσυνδέσμων στις επιτρεπόμενες χρήσεις, τη διάρκεια ισχύος του καθεστώτος των πνευματικών δικαιωμάτων, τη κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας με εγγραφή των έργων σε μητρώα, καθώς και τη διεύρυνση των εξαιρέσεων και των περιορισμών για τους φορείς μνήμης, για την εκπαίδευση και την έρευνα, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες.

Καταληκτική ημερομηνία για τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η 5η Φεβρουαρίου. Οποιοσδήποτε ιδιώτης που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιοσδήποτε φορέας που ασχολείται με την ψηφιοποίηση, τη διαχείριση και τη διάθεση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο καλείται να απαντήσει. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα αρχεία, τους ερευνητές.

Δεν έχετε πειστεί; Όπως προτείνει και το LIBER, προσπαθήστε να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:

  1. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης σας θα επηρεάζονταν αν έπρεπε να ζητάτε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε υπερσύνδεσμο που τοποθετείτε στον ιστοχώρο σας;
  2. Θα θέλατε να διασφαλίσετε ότι η πολιτιστική κληρονομιά η οποία δημιουργείται εξ’αρχής ψηφιακά διατηρήται και παραμένει διαθέσιμη ες αεί;
  3. Οι ερευνητές σας θα ήθελαν να μπορούν να δανειστούν ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπορούν να διανειστούν βιβλία στην αναλογική τους μορφή;

Αν απαντήσατε θετικά σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, η διαβούλευση σας αφορά.

Το κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνει 80 ερωτήσεις και εκτείνεται σε 37 σελίδες. Για να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην πλοήγησή τους στο εκτενές κείμενο, αρκετοί φορείς έχουν ετοιμάσει οδηγούς, επεξηγήσεις και μοντέλα απαντήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των απαντήσεων.

Το LIBER έχει ετοιμάσει έναν σύντομο οδηγό για τις ερωτήσεις που αφορούν ιδιαίτερα τις βιβλιοθήκες και δή τις ερευνητικές, προσφέροντας και ενδεικτικές απαντήσεις: http://libereurope.eu/copyrightconsultation.

Ένας σημαντικός αριθμός από φορείς και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού, των βιβλιοθηκών και της προάσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων έχουν δημιουργήσει το You Can Fix Copyright, έναν ιστοχώρο στον οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε ανάλογα με την κατηγορία χρήστη που επιλέγετε (χρήστης του ίντερνετ, δάσκαλος, βιβλιοθηκονόμος, κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, μπλόγκερ, κλπ) σε μία επιλεγμένη λίστα ερωτήσεων που σας αφορούν και να δημιουργήσετε την απάντησή σας στη διαβούλευση χρησιμοποιώντας και τις ενδεικτικές απαντήσεις που σας δίνονται.

Η Europeana, τέλος, έχει επιχειρήσει να απαντήσει συντονισμένα εκ μέρους των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων της Ευρώπης τα οποία εκπροσωπεί. Με μία ανάρτηση στο μπλογκ της, παρουσίασε συνοπτικά τα ζητήματα της διαβούλευσης που αφορούν τους φορείς μνήμης και μέσω της Ομάδας Εργασίας για την Αναμόρφωση του Copyright, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Europeana, συνέταξε την απάντηση της Europeana. Τα μέλη του δικτύου της Europeana καλούνται, εσόφον το επιθυμούν, να υποστηρίξουν στη διαβούλευση της Ε.Ε. την απάντηση της Europeana.

Όλες οι απαντήσεις στη διαβούλευση πρέπει να σταλούν στη ΓΔ Εσωτερικού Εμπορίου markt-copyright-consultation@ec.europa.eu μέρχι την 5η Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

Leave a Comment January 29, 2014

Η ετήσια συνάντηση των φορέων του Δικτύου της Europeana

Στις 3 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας η ετήσια συνάντηση των φορέων του Δικτύου της Europeana. Η ετήσια συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από πάνω από 250 πολιτιστικούς φορείς, είχε ως κύριο στόχο την ενημέρωση των φορέων αναφορικά με τις πλέον σημαντικές εξελίξεις γύρω από τη Europeana και την παρουσίαση του Στρατηγικού Πλάνου 2015-2020 καθώς και του Επιχειρησιακού της Πλάνου για το 2014.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης Ο Nick Poole, επικεφαλής του Δικτύου της Europeana, παρουσίασε τα μέλη της Επιτροπής των Φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο και ανακοίνωσε τις εκλογές των νέων μελών, οι οποίες θα λάβουν μέρος το Μάιο. Η Επιτροπή των Φορέων αντιπροσωπεύει τους επιμέρους τομείς πολιτισμού (μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά αρχεία, εκδότες) που εκπροσωπούνται στη Europeana, και μαζί με το Συμβούλιο των φορέων διαμορφώνει τη στρατηγική της Europeana. Ο κ. N. Poole ενημέρωσε, επίσης, το Δίκτυο για το έργο των Ομάδων Δράσης της Europeana οι οποίες προτείνονται και στελεχώνονται από τους φορείς του Δικτύου και οι οποίες πραγματοποιούν δράση σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως τις συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, το αδειοδοτικό μοντέλο της  Europeana, την επέκταση του Europeana Data Model, του τεκμηριωτικού μοντέλου της Europeana, κά, και κάλεσε τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στις σχετικές δράσεις.

O Federico Milani, project officer από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το κοινό για την επιτυχία της εξασφάλισης της σταθερής χρηματοδότησης της Europeana για την περίοδο 2014-2020 μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Connecting Europe Facility, το χρηματοδοτικό πλαίσιο που αφορά τις υποδομές στις τηλεπικοινωνίες για την Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια, ο κος Milani παρουσίασε τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς στο πλαίσιο του Horizon2020 και του Creative Europe υπογραμμίζοντας ότι με πάνω από 80 δις ευρώ προϋπολογισμό, τα προγράμματα αυτά ενέχουν πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες φορείς.

Στη συνέχεια, ο Harry Verwayen, υποδιευθυντής της Europeana παρουσίασε το προσχέδιο του Στρατηγικού Πλάνου της Europeana για τα χρόνια 2015-2020, το οποίο έχει ως μότο: «Θάρρος και Έμπνευση» (Be bold, Be Inspired). Η Europeana έγινε 5 χρονών το Νοέμβριο έχοντας επιτύχει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου 2200 και πλέον πολιτιστικών φορέων και συσσωρευτών πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίοι διαθέτουν διαδικτυακά περισσότερα από 30 εκ ψηφιακά πολιτιστικά αντικείμενα. Τα δεδομένα που περιγράφουν τα αντικείμενα αυτά γίνονται διαθέσιμα ανοικτά, γεγονός που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, η Europeana έχει αναπτύξει ένα πρωτοπόρο μοντέλο τεκμηρίωσης, το Europeana Data Model, το οποίο αξιοποιεί τις αρχές του σημασιολογικού ιστού για την αναπαράσταση της πολιτιστικής επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Ακόμη, η Εuropeana έχει αναπτύξει μία σειρά από έργα πληθοπορισμού όπως το Europeana 1914-1918 και το Europeana 1989 στα οποία συγκεντρώνονται οι προσωπικές ιστορίες και τα οικογενειακά κειμήλια από τους τελικούς χρήστες γύρω από θεματικές πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Πτώση του Τείχους. Οι πρωτοβουλίες αυτές, μοναδικές σε μέγεθος και ενδιαφέρον στην Ευρώπη, στόχο έχουν να δημιουργήσουν μία εναλλακτική, συμμετοχική εξιστόρηση σημαντικών οροσήμων της Ευρωπαϊκής ιστορίας από τη σκοπιά των καθημερινών ανθρώπων.

Για την επόμενη 5ετία, οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν το σχεδιασμό του νέου Στρατηγικού Πλάνου της Europeana είναι η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων των εμπλεκομένων φορέων στη Europeana, η βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου και η διασφάλιση του λόγου ύπαρξης των πολιτιστικών φορέων τη ψηφιακή εποχή, η ευρεία επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, η διασφάλιση της αμοιβαιότητας στη συνεργασία της κοινότητας των φορέων, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και η αναφορά στο δημιουργό. Ορισμένοι από τους στόχους που προδιαγράφονται στο στρατηγικό πλάνο είναι:

  • «Από την Πύλη στην Πλατφόρμα»: είναι η κύρια ιδέα που διέπει το νέο στρατηγικό πλάνο της Europeana η οποία φιλοδοξεί να είναι πολλά περισσότερα από μία Πύλη πρόσβασης στο πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρώπης μέσω της διανομής του περιεχομένου με πολυκαναλικό τρόπο και την ενίσχυση της περαιτέρω χρήσης του μέσω της διευρυμένης προώθησης του API της
  • Η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών για την προώθηση της χρήσης του πολιτιστικού περιεχομένου στον τουρισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες
  • Η δημιουργία «θεματικών καναλιών» διάθεσης του περιεχομένου
  • Προστασία του περιεχομένου που ανήκει στο δημόσιο χώρο από τον ψηφιακό «εγκλεισμό» του
  • Η υιοθέτηση «ανοικτών εν τη γενέσει» πολιτικών από τους φορείς
  • Η ευρεσιμότητα του περιεχομένου σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες

Στη συνέχεια, οι σύνεδροι χωρίστηκαν σε ομάδες και πραγματοποιήθηκαν 4 παράλληλες συνεδρίες εργασίας με τις εξής θεματικές: «μετρώντας τη θετική επιρροή της Europeana», «συνεργασία με τις δημιουργικές βιομηχανίες», «υπηρεσίες στο Νέφος- ποιά είναι τα οφέλη για τους παρόχους περιεχομένου και τους συσσωρευτές»  και «το μέλλον του Δικτύου της Europeana». Παρακολουθήσαμε τη συνεδρία «μετρώντας τη θετική επιρροή της Europeana» όπου και συζητήθηκε, π.χ. ότι η Europeana πρέπει να συντελεί στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας των πολιτιστικών φορέων, και ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία δεικτών που να καταδεικνύει τη χρήση του πολιτιστικού περιεχομένου εκτός της πλατφόρμας της Europeana.

To θέμα της επόμενης παράλληλης συνεδρίας την οποία παρακολουθήσαμε ήταν οι δυνατότητες συμμετοχής σε προτάσεις έργων στον Ορίζοντα 2020. Περίπου 50 άτομα, έχοντας ένα λεπτό ο καθένας στη διάθεσή του, παρουσίασαν το φορέα τους και τους τομείς ενδιαφέροντός τους για συνεργασίες μέσα στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες φορείς για εμπλοκή σε έργα που αφορούν τη διαχείριση «μεγάλων δεδομένων», τη διερεύνηση των δυνατοτήτων οπτικοποίησης τέτοιων μεγάλων συσσωρεύσεων δεδομένων, τη συνεργασία με τις δημιουργικές βιομηχανίες και τη συμμετοχή σε εικονικά περιβάλλοντα έρευνας. Άλλες συνεδρίες που έλαβαν μέρος ήταν «η Europeana στην Εκπαίδευση» και «πώς να δημιουργήσετε ένα app μέσα σε μία ώρα».

Στη συνέχεια, η κα Jill Cousins, διευθύντρια της Europeana παρουσίασε το προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για το 2014. Το 2014 είναι ο τελευταίος χρόνος του προηγούμενου στρατηγικού σχεδίου της Europeana 2011-2014 και ο προγραμματισμός για το 2014 εστιάζει στη μετάβαση στο νέο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που σηματοδοτείται και από την έναρξη της σταθερής χρηματοδότησης της Europeana. Ο προγραμματισμός του 2014 επηρεάζεται, επίσης, από τα τρέχοντα έργα της Europeana (Europeana v2.0, Europeana V3.0) και από τα ευρωπαϊκά έργα στα οποία η Europeana συμμετέχει: Europeana Awareness, Cloud, Inside, κλπ. Οι άξονες δράσης της Europeana για την επόμενη χρονιά θα είναι: η μετάβαση από την Πύλη στην Πλατφόρμα, η βελτίωση της ποιότητας και της εγκυρότητας των μεταδεδομένων, η ενίσχυση των οφελών τα οποία οι φορείς αντλούν από τη συμμετοχή τους στη Europeana, η βελτίωση της σήμανσης αναφορικά με το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων και τις άδειες χρήσης για το περιεχόμενο, η εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτιστικών φορέων στη διαβούλευση για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα, η ενίσχυση της επιχειρησιακής της αρτιότητας, η βελτίωση της πολυγλωσσικής πρόσβασης στο περιεχόμενο και τη θεματική προβολή επιμέρους περιεχομένου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Στρατηγικό Πλάνο 2014-2020 είναι αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους του Δικτύου της Europeana τους τελευταίους μήνες, γύρω από τους τέσσερις θεματικούς άξονες δράσης της Europeana: τη συγκέντρωση του περιεχομένου, τη διευκόλυνση της διαχείρισης της γνώσης μεταξύ των φορέων του δικτύου, την ανάδειξη και αναδημοσίευση του περιεχομένου και την εμπλοκή του κοινού.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση ως συσσωρευτής περιεχομένου καθώς διαθέτει στη Europeana πάνω από 23.000 ψηφιακά αντικείμενα από τον Πανδέκτη, τη συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης των Σερρών και Λιβαδειάς, κ.ά. Το ελληνικό περιεχόμενο που διατίθεται στη Europeana είναι μικρό (αντιπροσωπεύει το 2% περίπου του συνολικού περιεχομένου) αλλά πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια καθώς θα γίνεται διαθέσιμο το περιεχόμενο από την Πρόσκληση 31 και 31.2 “Πολιτισμός” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

Leave a Comment December 6, 2013

Στο Διαδίκτυο οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών και Λιβαδειάς

Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, συλλογές και εφημερίδες, με σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία, παρέχονται στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών (http://ebooks.serrelib.gr/) και Λιβαδειάς (http://ebooks.liblivadia.gr/). Το υλικό αυτό διατίθεται στο Διαδίκτυο σε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και ανάγνωσης, όχι μόνο στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές και το ευρύ κοινό. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του συστήματα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τις δύο βιβλιοθήκες.

Το υλικό αυτό έχει οργανωθεί από το ΕΚΤ (http://www.ekt.gr/) σε υποδομή ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης, σε προτυποποιημένη μορφή και με προηγμένες και φιλικές στον χρήστη δυνατότητες ανάγνωσης και αναζήτησης. Από την αρχική σελίδα, μάλιστα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα, με τη μορφή tag cloud, το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου το οποίο μπορεί να εντοπίσει και να ξεφυλλίσει online σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις δύο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες υπάρχουν σπάνιες εκδόσεις του 19ου και 20ου αιώνα με τοπικό και πανελλαδικό ενδιαφέρον, ποικιλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης, ιστορικά συγγράμματα, νομοθετικά κείμενα και θεατρικά έργα από Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Στις ηλεκτρονικές σελίδες των δύο αυτών συλλογών μπορεί κάποιος να αναζητήσει, ανά θεματική κατηγορία, λογοτεχνικά διηγήματα, βιογραφίες Ελλήνων ηρώων, κείμενα της ελληνικής μυθολογίας, ιατρικά συγγράμματα, διηγήματα από τοπικούς συγγραφείς, ανθολογίες και ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και κείμενα παιδικής λογοτεχνίας με σημαντική εκπαιδευτική αξία.

Η δράση για την οργάνωση και τη διάθεση περιεχομένου είναι ανοικτή, χωρίς κόστος, σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη που ενδιαφέρεται να διαθέσει διαδικτυακά το ψηφιοποιημένο υλικό της. Οι δύο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες λειτουργούν ως πιλοτικό βήμα για την παροχή ολοκληρωμένων σχετικών εφαρμογών ως υπηρεσία (Software as a Service), στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Leave a Comment June 8, 2011

Η Europeana στο νέο τεύχος του “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”

Η Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η οποία διαθέτει ήδη περισσότερα από 14 εκατ. ψηφιακά τεκμήρια σε μια δικτυακή πύλη με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, παρουσιάζεται στο κύριο θέμα του περιοδικού “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”  (τ.80) . Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται μέσω συλλογών που αντιστοιχούν στο 1,4% του συνολικού περιεχομένου της βιβλιοθήκης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα μέσα στα επόμενα χρόνια και αυτός ήταν και ένας από τους στόχους του Συμποσίου “H Europeana στην Ελλάδα”, που διοργανώθηκε πρόσφατα από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

To περιοδικό φιλοξενεί επίσης συνέντευξη του Jonathan Purday, Σύμβουλου Επικοινωνίας της Europeana, ο οποίος μιλάει για τις προκλήσεις, τους στόχους και τα σχέδια της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά και για τη Wikipedia, τη Google, το Public Domain Mark και την προοπτική δημιουργίας εθνικής ψηφιακής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ στα πρότυπα της Europeana.

Από εδώ και στο εξής, μάλιστα, θα μπορείτε να ξεφυλλίζετε το περιοδικό online.

Ξεφυλλίστε το τελευταίο τεύχος!

Leave a Comment January 19, 2011

“Η Europeana στην Ελλάδα”: οι εισηγήσεις και το βίντεο του Συμποσίου

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου παρευρέθηκαν στο Συμπόσιο “Η Europeana στην Ελλάδα – Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη” το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19 Οκτωβρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας).

Σκοπός του Συμποσίου ήταν να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ όλων των φορέων που ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και να αναδείξει όλες τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές), ώστε το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, από τη Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ομιλητές του Συμποσίου ήταν επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η ομιλία του Συμβούλου Επικοινωνίας του Ιδρύματος Europeana κ. Jonathan Purday, με θέμα “Europeana: opening up access to our cultural heritage”. Παρουσιάστηκαν, επίσης μεταξύ άλλων, το Δίκτυο Ορθής Πρακτικής EuropeanaLocal και το έργο AccessIT. Πρόκειται για δύο ευρωπαϊκά έργα που υποστηρίζουν τοπικές και περιφερειακές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού στην οργάνωση του περιεχομένου και την τεχνολογική κατάρτιση του προσωπικού τους, ώστε να προωθήσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο στην Europeana και να παρέχουν νέες υπηρεσίες για το κοινό τους.

Δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών και το βίντεο της εκδήλωσης στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2010-10-19/index.html.

Leave a Comment October 29, 2010

Συμπόσιο “Η Εuropeana στην Ελλάδα” για το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Συμπόσιο με θέμα “Η Europeana στην Ελλάδα – Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη” διοργανώνεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στις 19 Οκτωβρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Η Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για την επιστήμη και τον πολιτισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνει σε μια δικτυακή πύλη (www.europeana.eu) ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιοποιημένων θησαυρών.

Σκοπός του Συμποσίου “Η Εuropeana στην Ελλάδα” είναι να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ όλων των φορέων που ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και να αναδείξει όλες τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές), ώστε το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, από τη Europeana.

Διαβάστε περισσότερα για τη Europeana και για τον ρόλο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στον εμπλουτισμό της με ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο στο σχετικό άρθρο στο openaccess.gr. Για το πρόγραμμα του Συμποσίου και εγγραφές επισκεφθείτε τον δικτυακό www.futurelibrary.gr.

Leave a Comment October 12, 2010

Next page


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)