Archives – September, 2010

Οι παρουσιάσεις του 2oυ συνεδρίου για Ακαδημαϊκές Εκδόσεις με Ανοικτή Πρόσβαση τώρα στο διαδίκτυο

Το 2ο Συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση στις Ακαδημαϊκές Εκδόσεις (2nd Conference on Open Access Scholarly Publishing (COASP)), έλαβε χώρα στην Πράγα από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου.  Το συνέδριο οργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από το Σύνδεσμο Εκδοτών Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)).  Στο συνέδριο συμμετείχαν κατά κύριο λόγο ακαδημαϊκοί και εμπορικοί εκδότες Ανοικτής Πρόσβασης, όπως και ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας.  Το ΕΚΤ συμμετείχε στο συνέδριο με μία εισήγηση που επικεντρώθηκε σε μία σύντομη παρουσίαση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και στις δράσεις Ανοικτής Πρόσβασης του ΕΚΤ με τίτλο “Tracing the Emerging Open Access Landscape in Greece: Achievements, Challenges, and Prospects”. Μία σύνοψη των παρουσιάσεων του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στο blog του OASPA.  Τα βίντεο και τα powerpoints των παρουσιάσεων είναι προσβάσιμα ελεύθερα στην εξής διεύθυνση http://river-valley.tv/conferences/oaspa-2010/

Leave a Comment September 28, 2010

Διαβούλευση για τη χρήση των δημόσιων δεδομένων

Από τον Νοέμβριο του 2003 που η ΕΕ εξέδωσε Οδηγία για τις Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (ΠΔΤ) αρκετά έχουν αλλάξει ως προς τις πολιτικές των χωρών-μελών σχετικά με τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση από πολίτες και επιχειρήσεις των δημόσιων δεδομένων. Η Επιτροπή πάντως, κρίνοντας πως η οδηγία δεν έχει ακόμη αποδώσει πλήρως, δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρησή της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η ανασκόπηση της οδηγίας ΠΔΤ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2012, αποτελεί μία από τις καίριας σημασίας δράσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, καθώς εκτιμάται πως η περεταίρω διάθεση πληροφοριών του δημόσιου τομέα με όρους διαφανείς, αποτελεσματικούς και αμερόληπτους είναι μια σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2010  στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαβούλευση της ΕΕ για τη χρήση των δημόσιων δεδομένων  στο σχετικό άρθρο στο openaccess.gr.

2 Comments September 24, 2010

Κυβερνητική “Διαύγεια” στο Διαδίκτυο

Την υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και γενικά των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο επιβάλλει το πρόγραμμα “Διαύγεια” του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της διαφάνειας του κράτους. Η ανάρτηση των πράξεων και αποφάσεων πρέπει να γίνεται σύντομα, με τρόπο απλό, κατανοητό και εν γένει φιλικό προς τους χρήστες, ενώ η παράβαση της υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Προκειμένου οι πολίτες να ασκούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, και πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις, ενώ μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τους πολίτες με αναπηρία.

Στο πλαίσιο της “Διαύγειας” οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση και σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου. Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο στο openaccess.gr.

1 Comment September 13, 2010

Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας

Ένα νέο, τριετές ευρωπαϊκό έργο έρχεται να ενδυναμώσει το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Το OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) θα παρέχει μέσω των πληροφοριακών υποδομών και των υπηρεσιών του ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ενιαία διαδικτυακή πύλη.

Στο έργο συμμετέχουν 38 φορείς από 27 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία σε υποδομές για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση. Το OpenAIRE συντονίζεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχει στο έργο ως Κέντρο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο του openaccess.gr

1 Comment September 9, 2010


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)