Archives – July, 2012

Aνοικτά μεταδεδομένα στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών

Σε ένα νέο διαδικτυακό περιβάλλον (www.ekt.gr/eskep) λειτουργεί ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών που αναπτύσσει και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στον κατάλογο παρουσιάζονται, σε ενιαία μορφή, τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους. Παρέχονται πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν. Η τελευταία έκδοση του Καταλόγου περιλαμβάνει περισσότερους από 30.500 τίτλους περιοδικών που διαθέτουν 230 βιβλιοθήκες διαφόρων τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές, κ.ά.) σε Ελλάδα και Κύπρο.

Επίσης, στο ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον λειτουργεί και το ανανεωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών, το οποίο χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες-μέλη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) για την άμεση παραγγελία άρθρων περιοδικών, προς όφελος των χρηστών τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

1 Comment July 30, 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ρητά την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα στο Horizon 2020

Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η επιστημονική έρευνα που θα χρηματοδοτείται μέσω του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία Horizon 2020 (συνολικού προϋπολογισμού 80 δισ. ευρώ) θα διατίθεται πλέον με Ανοικτή Πρόσβαση. Η ευρύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα θα καταστήσει ευκολότερη για τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Αυτό θα δώσει ώθηση στην ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία και θα προσφέρει στους πολίτες ταχύτερη πρόσβαση στα οφέλη των επιστημονικών ανακαλύψεων.

Σύμφωνα με τις συστάσεις που ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί, η Επιτροπή τοποθετεί την Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα ως γενική αρχή του Ηοrizon 2020, που αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό άξονα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για το διάστημα 2014-2020. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια των πιλοτικών δράσεων στο  7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα, επιχειρεί να διασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Αναμένεται ότι τα οφέλη για τους ερευνητές, το δημόσιο και τον επιχειρηματικό τομέα, την καινοτομία, την επιστημονική και οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη θα είναι τεράστια.

Περισσότερα για την είδηση θα διαβάσετε στο openaccess.gr

Leave a Comment July 18, 2012

Δικαιώματα δημιουργού: η Επιτροπή προτείνει να διευκολυνθεί η αδειοδότηση μουσικής στην ενιαία αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και τη θέσπιση κινήτρων για την προώθηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες διανοίγουν μεγάλες δυνατότητες τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η αυξημένη ζήτηση για επιγραμμική πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο (π.χ. μουσική, ταινίες, βιβλία κ.λπ.) δεν αναγνωρίζει σύνορα ή εθνικούς περιορισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις επιγραμμικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτά. Στο σημείο αυτό υπεισέρχονται οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, ιδίως στον τομέα της μουσικής, καθώς διαχειρίζονται συλλογικά την αδειοδότηση, για επιγραμμική χρήση, εκμετάλλευσης μουσικών έργων προστατευόμενων από δικαιώματα δημιουργού για λογαριασμό των συνθετών και των στιχουργών, και εισπράττουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και τα αποδίδουν σε αυτούς.

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της διαχείρισης των δικαιωμάτων για την επιγραμμική χρήση μουσικών έργων, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο. Η σημερινή πρόταση προβλέπει ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που επιθυμούν να προχωρήσουν στην πολυεδαφική αδειοδότηση του ρεπερτορίου τους θα πρέπει επομένως να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνόταν η απόκτηση από τους παρόχους υπηρεσιών των αναγκαίων αδειών για την επιγραμμική διανομή της μουσικής σε όλη την ΕΕ και θα εξασφαλιζόταν ότι τα έσοδα εισπράττονται με ορθό τρόπο και διανέμονται δίκαια στους συνθέτες και τους στιχουργούς.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία της ΕΕ μπορεί να βρεί κανείς στο δελτίο τύπου της Επιτροπής.

4 Comments July 13, 2012

Μελέτη του ΕΚΤ για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στις Βιοεπιστήμες

Οι ελληνικές δημοσιεύσεις στον τομέα των Βιοεπιστημών παρουσιάζονται στη νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η οποία είναι ανοικτά προσβάσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/metrics. Η μελέτη “Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010, Τομέας Βιοεπιστημών” αναδεικνύει επιστημονικές περιοχές αριστείας και παρουσιάζει την εξέλιξη των βιβλιομετρικών δεικτών για την ερευνητική δραστηριότητα ελληνικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των Βιοεπιστημών, κατά την περίοδο 2000-2010.

Πρόκειται για μία έκδοση που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), με τη συνεργασία των καθηγητών Αχιλλέα Γραβάνη και Ιωάννη Ιωαννίδη, Προέδρου και Μέλους, αντίστοιχα, του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου-Τομέας Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Εντάσσεται στη σειρά βιβλιομετρικών μελετών που καθιέρωσε το ΕΚΤ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου.

Η μελέτη “Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010, Τομέας Βιοεπιστημών” είναι η πρώτη θεματική μελέτη βιβλιομετρικών δεικτών που εκπονεί το ΕΚΤ, μετά τις δύο πρώτες μελέτες που αφορούσαν το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση και το περιβάλλον των εργαλείων που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μελετών για τη βιβλιομετρική ανάλυση των επιστημονικών δημοσιεύσεων στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Περισσότερα σχετικά με τη μελέτη μπορείτε να βρείτε στο openaccess.gr

Leave a Comment July 9, 2012


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)