Archives – March, 2022

Έρευνα κοινού SearchCulture.gr

EKT-HOME-page-30-09-2021(1)

Τον Μάιο του 2021 αναρτήσαμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στο SearchCulture.gr* με σκοπό να αντλήσουμε περισσότερα στοιχεία για τους χρήστες μας, όπως να αντιληφθούμε τα κίνητρα επίσκεψής τους στο SearchCulture.gr και την ικανοποίησή τους από τη χρήση της πύλης, με απώτερο στόχο να αντλήσουμε ιδέες για την περαιτέρω βελτίωσή του. Το ερωτηματολόγιο θα συνεχίσει να “ζει” στο SearchCulture.gr ως μέσο συνεχούς συλλογής στοιχείων για τη χρήση και τους χρήστες του SearchCulture.gr. Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζουμε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τις πρώτες 174 απαντήσεις που αναρτήθηκαν σε διάρκεια 10 μηνών.  

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr είναι εκπαιδευτικοί, καθηγητές και ερευνητές, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι χώροι που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών. 
 • Τα θέματα που αναζητούν οι χρήστες ως επί το πλείστων άπτονται της ιστορίας, της τοπικής ιστορίας και της λαϊκής παράδοσης και ακολουθεί η αρχαιολογία και διάφορα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπως η φιλολογία. Το ενδιαφέρον για τις τέχνες φαίνεται ότι είναι αρκετά μικρότερο, γεγονός που προκαλεί έκπληξη. 
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών επισκέπτονται το SearchCulture.gr για έρευνα στο πλαίσιο κάποιας ακαδημαϊκής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας αλλά εξίσου μεγάλο είναι το ενδιαφέρον επίσκεψης για προσωπική απόλαυση.  
 • Το 50% των χρηστών δήλωσαν ότι επισκέπτονται πρώτη φορά το SearchCulture.gr και ο κύριος τρόπος πρόσβασης σε αυτό είναι η αναζήτηση στη Google. Το άλλο 50% έχει επισκεφθεί το SC πάνω από 2 φορές, εκ των οποίων το 35% πάνω από 4 φορές, είναι δηλαδή τακτικοί χρήστες. Αρκετά σημαντική πηγή επισκεψιμότητας είναι και τα άλλα δημοσιεύματα του ΕΚΤ. 
 • Το 60% των επισκεπτών ψάχνει κάτι συγκεκριμένο και ένα 40% έρχεται γενικά για να πλοηγηθεί στην πύλη. 
 • Το αρχειακό και έντυπο υλικό είναι πρώτο σε προτίμηση των χρηστών αλλά εξίσου δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει κάθε τύπος υλικού.  
 • Οι περισσότεροι χρήστες βρίσκουν κατανοητή και εύκολη την προηγμένη αναζήτηση/αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια (85%) και μόλις ένα 15% δεν αντιλαμβάνεται τη χρήση της, εντούτοις, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν απλή αναζήτηση (57,3%) αν και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιεί και τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης και τα φίλτρα επιμερισμού των αποτελεσμάτων (42,7%). Μόλις ένα 24% χρησιμοποίησε τη βοήθεια. 
 • Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σειρά προτίμησης στους διαφορετικούς τρόπους πλοήγησης: πρώτη σε προτίμηση είναι η πλοήγηση στα θέματα (60,8%), δεύτερη στις ιστορικές περιόδους (53,6%), τρίτη έρχεται η πλοήγηση στα πρόσωπα  (43,0%), μετά στις συλλογές (38%) και στους τύπους τεκμηρίων (35,5%), στο χρονολόγιο (29,5%), στις θεματικές εκθέσεις  (26,5%) και στους φορείς (19,9%).  
 • Τόσο η χρήση (10,2%) όσο και η κατανόηση των αδειών Creative Commons και RightStatements παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές με μόλις το 30% των χρηστών να δηλώνει ότι τις καταλαβαίνει.  
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών (52%) πιστεύει ότι το SearchCulture.gr είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο πολιτιστικού περιεχομένου και όχι υποδομή συσσώρευσης και αναζήτησης σε πολιτιστικό περιεχόμενο που φιλοξενείται στα ψηφιακά αποθετήρια διαφορετικών φορέων. Πάρα ταύτα, το 86% (143) δήλωσε ότι είναι κατανοητό ότι για να δει και να καταφορτώσει το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο πρέπει να μεταβεί στο ψηφιακό αποθετήριο/ιστοχώρο του φορέα που το παρέχει ακολουθώντας το σχετικό λινκ που υπάρχει στη σελίδα του τεκμηρίου, που σημαίνει ότι μάλλον αντιλαμβάνεται λανθασμένα την έννοια του συσσωρευτή και του αποθετηρίου. 
 • ‘Οσον αφορά τις συστάσεις για τη βελτίωση της αναζήτησης και της πλοήγησης στο SearchCulture.gr, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα ήθελαν περισσότερο περιεχόμενο (47,3%), ότι θα ήθελαν να μπορούν να αναζητήσουν σε χάρτη/ τεκμήρια με βάση την τοποθεσία τους (41,9%), θα ήθελαν πρόσβαση σε μεγαλύτερης και καλύτερης ανάλυσης περιεχόμενο  (28%) και περισσότερες θεματικές εκθέσεις (25%).  
 • Συγκεντρωτικά, το 85% των χρηστών δηλώνει από αρκετά (50%) έως πολύ 58 (35%) ικανοποιημένο, ένα 14,7% μετρίως και μόλις 1 χρήστης δήλωσε καθόλου. Η συντριπτική πλειοψηφία θα σύστηνε το SearchCulture.gr σε άλλους (98,8%) και μόλις 2 άτομα δήλωσαν όχι. 
 • Στα γενικά σχόλια, είναι σχεδόν συγκινητική η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση του κοινού  (Εξαιρετική δουλειά με πραγματική προστιθέμενη αξία στην έρευνα αλλά και την προσωπική απόλαυση/ Εξαιρετικό εργαλείο έρευνας και αναψυχής!/Συγχαρητήρια για το έργο σας! Συγκεντρωμένα αποθετήρια ψηφιακών συλλογών είναι πολύ χρήσιμα για έναν ερευνητή καθώς τα τεκμήρια, μέσω πλούσιων περιγραφών που παρέχονται από τα μεταδεδομένα έγιναν πιο εύκολα ανιχνεύσιμα από τους χρήστες./ Είναι εξαιρετικό το έργο του, οι άνθρωποί του και το προσιτό της επικοινωνίας με την κοινωνία! Το παράδειγμα του SearchCulture παράγει ακόμη και από τη λειτουργία του πολιτισμό! Εύγε και καλή συνέχεια!!!) 
 • Κάποιες από τις συστάσεις για βελτίωση παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ήδη η ομάδα του SearchCulture.gr επεξεργάζεται τρόπους να ανταποκριθούμε σε αυτές (Προσδοκία και ελπίδα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης/ Περιμένουμε νέες θεματικές όπως Φιλολογία, Γλωσσολογία, Digital Humanities, Παπυρολογία, Παλαιογραφία, Γλώσσα και Λογοτεχνία) 
 • Δεν είναι όμως όλα τα ζητήματα που επισημαίνονται αρμοδιότητα του SearchCulture.gr αλλά συχνά των φορέων που προσφέρουν περιεχόμενο γι’αυτό είναι σημαντικό και οι φορείς να λαμβάνουν υπόψη τους τα σχόλια των χρηστών. 
  • Π.χ. είναι αντιληπτό ότι κάποιο περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο στα αποθετήρια των φορέων, το οποίο ίσως δεν είναι κατανοητό ότι οφείλεται σε δυσλειτουργία των αποθετηρίων των φορέων ( κάποιοι σύνδεσμοι δεν λειτουργούν/ Πολλές φορές οι σύνδεσμοι του φορέα που παρέχει το εκάστοτε αρχείο δεν λειτουργούν) 
  • Ή άπτεται της πρωτότυπης τεκμηρίωσης του φορέα (Η αναζήτηση για 3Δ περιεχόμενο με βάση το Europeana Tύπος τεκμηρίου επιστρέφει αποτελέσματα από 4 φορείς, από αυτούς, στους 3 ο σύνδεσμος για το περιεχόμενο γράφει ότι δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο λόγω τεχνικών εργασιών. Στον 4ο ο σύνδεσμος είναι ενεργός, αλλά το site είναι πεσμένο. Οπότε, πρακτικά, δεν υπάρχει καθόλου 3Δ περιεχόμενο online). 
  • Άλλο θέμα άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας και του γεγονότος ότι υλικό από το β’ του 20ου αιώνα και μετά υπόκειται σε copyright κατά κανόνα, και εκτός και αν ο ίδιος ο κάτοχος των δικαιωμάτων το διαθέσει διαδικτυακά, δεν είναι νόμιμο να αναρτηθεί (Πεζογράφοι γενν. 1910-1956 και βγάζει μόνο 19; Χωρίς Δ. Χατζή, Β. Βασιλικό κλπ. κλπ.;! Πολύ φτωχό περιεχόμενο προς το παρόν) 
 • Τέλος, πέραν  όσων συγκεντρώνουν τα μεγάλα ποσοστά ενδιαφέροντος, σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη και αυτό που συγκροτεί το λεγόμενο long tail, τα ιδιαίτερα κοινά ή τα επιμέρους ενδιαφέροντα που δηλώνονται και που προκαλούν ορισμένες φορές έκπληξη, όπως τα 26 άτομα που δήλωσαν πολύ διαφορετικές ιδιότητες (όπως ξεναγός, δημοσιογράφος, ποιητής- χρονογράφος, ψυχολόγος, ερασιτέχνης ηθοποιός), το γεγονός ότι στις θεματικές ενδιαφέροντος έχουν δηλωθεί ακόμη και οι φυσικές και θετικές επιστήμες, οι εφαρμοσμένες επιστήμες και η καινοτομία και στους λόγους επίσκεψης στο SearchCulture.gr έχουν δηλωθεί, ανάμεσα στα άλλα, “ο θεραπευτικός ρόλος της τέχνης”, η “αναζήτηση της ιστορίας προγόνου μου”, τα “ταξίδια” και η “βιομηχανική Έρευνα”. 

*Ο εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών πόρων SearchCulture.gr είναι υποδομή που αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 800.000 τεκμήρια από 73 φορείς. Σκοπός του SearchCulture.gr είναι να προσφέρει ένα εναίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η ανάδειξή της στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.  

Πάρτε και εσείς μέρος στην σύντομη έρευνα και πείτε μας τη γνώμη σας! 

 

 

 

March 18, 2022


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)