Archives – December, 2011

Ηνωμένο Βασίλειο: κρατική στήριξη στην ανοικτή πρόσβαση

To Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα (Δεκ. 2011) δημοσίευσε το κείμενο «Στρατηγική της Έρευνας και της Καινοτομίας για την Ανάπτυξη» δηλώνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη στα Πανεπιστήμια του:

http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/i/11-1387-innovation-and-research-strategy-for-growth.pdf

Το ενδιαφέρον σημείο σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι στην παράγραφο 6.6, όπου αναφέρεται ρητά ότι :
«Το Κράτος, δεσμεύεται να κάνει σίγουρο ότι έρευνα που χρηματοδοτείται από το δημόσιο πρέπει να είναι προσβάσιμη χωρίς χρέωση. Δωρεάν και ανοικτή πρόσβαση σε έρευνα που χρηματοδοτείται από τα χρήματα των φορολογουμένων προσφέρει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη με τη διάχυση της γνώσης, ανεβάζοντας το γόητρο της έρευνας που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενθαρρύνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους έρευνα είναι συχνά δύσκολο να βρεθεί και είναι ακριβή στην πρόσβαση, πράγμα που επιδρά αρνητικά στον αυθεντικό στόχο της έρευνας που γίνεται από δημόσιο χρήμα, και περιορίζει την κατανόηση και την καινοτομία…»

Leave a Comment December 23, 2011

“Χρυσός” για τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα ανοικτά δεδομένα του δημοσίου τομέα

Η δημιουργία νέας δικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για ανοικτά δεδομένα  και η χρηματοδότηση της έρευνας για βελτιωμένες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων είναι οι τρείς βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η πρόταση για επικαιροποίηση της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα.

Παρόλο που η ανοικτή διάθεση των δεδομένων έχει διασφαλιστεί με οδηγία της ΕΕ ήδη από 2003, σχετικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διαπιστώσει την συνύπαρξη πλήθους παραμέτρων που εμποδίζουν την αληθινά ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι οι δημόσιες διοικήσεις διαθέτουν ένα χρυσωρυχείο αναξιοποίητου οικονομικού δυναμικού: ένα μεγάλο όγκο δημοσίων δεδομένων.  Η προώθηση στρατηγικών για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα αναμένεται να ωφελήσει όχι μόνο σε πολιτιστικό και λειτουργικό επίπεδο τα κράτη της ΕΕ αλλά και να αποφέρει μεγάλη οικονομική ώθηση.

Πρόσφατα, η στρατηγική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στράφηκε στην σχετική οδηγία της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα -μια οδηγια που έχει εκδοθεί ήδη απο το 2003- και δρομολογεί την υλοποίηση της. Με πακέτο ρυθμίσεων που επικαιροποιεί την σχετική οδηγία, λαμβάνονται νέες δράσεις και θεσπίζεται ρυθμιστική εποπτεία για την εφαρμογή των αρχών για την ανοικτή διάθεση δεδομένων από δημόσιους οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική είδηση στον δικτυακό τόπο openaccess.gr

Leave a Comment December 19, 2011

Ελληνική Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων

Το Σαββάτο, 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκδήλωση για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα από τη δημόσια διοίκηση. Την εκδήλωση διοργανώνει η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και την ελληνική κοινότητα εθελοντών.

Προγραμματιστές, ερευνητές, εθελοντές, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να συνεισφέρουν με πρακτικές γνώσεις και να ενημερωθούν για τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανοικτής διάθεσης δημόσιας πληροφορίας, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την ανοικτή συνάντηση για να ανταλλάξουν απόψεις  και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα  για να καλύψουν τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων, η πρωτοβουλία  Open Data Hackathon συντονίζει τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα των Ανοικτών Δεδομένων. Έτσι, η Ελληνική μέρα Ανοικτών Δεδομένων εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για τα ανοικτά δεδομένα (www.opendataday.org) και αποτελείται από  παράλληλους κύκλους δράσεων, που στο τέλος της ημέρας θα ολοκληρωθούν με μια ανοικτή συζήτηση για τις δράσεις και τα επόμενα βήματα για τα ανοικτά δεδομένα στη χώρα.

Leave a Comment December 2, 2011


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)