Archives – April, 2013

Το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ διαθέσιμο και στην αγγλική

Το νέο διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://epublishing.ekt.gr) διατίθεται πλέον και στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα και στο διεθνές κοινό να πλοηγηθεί στις ανοικτές επιστημονικές εκδόσεις που αναπτύσσει ο φορέας. To EKT ePublishing που λειτουργεί από τον Μάρτιο, αποτελεί την ηλεκτρονική στέγη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ και φιλοξενεί σήμερα περισσότερες από 2000 δημοσιεύσεις από έγκριτα περιοδικά, πλήθος ηλεκτρονικά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων για μία ποικιλία επιστημονικών πεδίων.

Οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και να αναζητήσουν έγκριτο επιστημονικό υλικό από τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις φυσικές, γεωργικές και κοινωνικές επιστήμες, υλικό που εμπλουτίζεται παράλληλα με τις εκδοτικές συνεργασίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Καθώς μεγάλο μέρος της επιστημονικής παραγωγής (περιοδικά, άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία) που μπορεί να αναζητήσει κανείς στο ΕΚΤ ePublishing βρίσκονται στην αγγλική γλώσσα, κρίθηκε αναγκαία η διάθεση της δικτυακής πύλης και στην αγγλική ώστε να συμβάλλει τόσο στην αύξηση της απήχησης και αναγνωσιμότητας των εκδόσεων αλλά και στην ανάδειξη έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Οι περιοδικές εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης που διατίθενται από το διαδικτυακό περιβάλλον του ePublishing, είναι αποτέλεσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων που αναπτύσσει το ΕΚΤ, για τις οποίες μπορεί κανείς να πληροφορηθεί στο http://epublishing.ekt.gr/el/5696. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις αυτές απολαμβάνουν σήμερα μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, μέσα στον τελευταίο μήνα (Μάρτιο) η πύλη του ΕΚΤ ePublishing είχε πάνω από 2000 μοναδικούς επισκέπτες, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, ΗΠΑ, Γερμανία. Ωστόσο, εντυπωσιακά είναι και τα ποσοστά επισκεψιμότητας από χώρες του εξωτερικού για τις επιμέρους περιοδικές εκδόσεις που αναπτύσσει το ΕΚΤ σε περιβάλλοντα διαχείρισης της εκδοτικής διαδικασίας. Έτσι, ολοκληρώνοντας το δίγλωσσο περιβάλλον του ΕΚΤ ePublishing, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πραγματοποιεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα τόσο για τη συγκέντρωση όσο και για τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής.

Leave a Comment April 29, 2013

Nέα μελέτη εξετάζει τις στρατηγικές διατήρησης της βιωσιμότητας υποδομών ανοικτής πρόσβασης

Η Knowledge Exchange μόλις κυκλοφόρησε τη νέα μελέτη με τίτλο “The Collective Provision of Open Access Resources”. Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό SPARC, είναι η τρίτη σε σειρά μελέτη που εκδίδεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Sustainability of Open Access Resources”. Με ζητούμενο την οικονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών των υποδομών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και διάθεση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας με ανοικτή πρόσβαση, η μελέτη εξετάζει διεξοδικά τα καίρια οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τον πρακτικό σχεδιασμό των υπηρεσιών και περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή βιώσιμων μοντέλων.

Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο οδηγό για τους χρηματοδότες και σχεδιαστές έργων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να συντονίσουν συλλογικά μοντέλα χρηματοδότησης, ικανά να υποστηρίξουν την ανοικτή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υποδομές.

Η παροχή υπηρεσιών χωρίς κόστος, μέσω ηλεκτρονικών υποδομών ανοικτής πρόσβασης, δημιουργεί σήμερα προκλήσεις που διαφέρουν από αυτές που έχουν να αντιμετωπίσουν υποδομές που βασίζονται στο μοντέλο της αγοράς. Η μελέτη λοιπόν εντοπίζει δύο κεντρικά στοιχεία στο σχεδιασμό μίας αποτελεσματικής υποδομής που παρέχεται χωρίς κόστος. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ζήτησης για την υπηρεσία μέσω της κινητοποίησης των οργανισμών που θα συμμετέχουν μελλοντικά στην υποδομή και το δεύτερο αφορά τον τρόπο προσέγγισης των οργανισμών αυτών, ώστε να συμβάλλουν εθελοντικά στην παροχή της υπηρεσίας.

Έτσι, διενεργώντας μία επισκόπηση στα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν ένα βιώσιμο μοντέλο υποδομών ανοικτής πρόσβασης και εξερευνώντας διαφορετικές προσεγγίσεις για το συντονισμό συλλογικής χρηματοδότησης σε πρακτικό επίπεδο,  η μελέτη παρέχει ένα σκελετό ικανό να οδηγήσει σε επιτυχία τις ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που επιχειρούν να αναπτύξουν βιώσιμες υποδομές-υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης.

Leave a Comment April 25, 2013

Ιδιαίτερα θετική η υποδοχή των νέων υπηρεσιών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

Περισσότερες από 75.000 επισκέψεις δέχτηκε το διάστημα 3 – 16 Απριλίου 2013 ο ανανεωμένος δικτυακός τόπος του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) http://www.didaktorika.gr. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργεί και ως ψηφιακό αποθετήριο με προηγμένες λειτουργίες και δυνατότητες που εξασφαλίζουν την εύκολη αναζήτηση, αλλά και μια ενδιαφέρουσα πλοήγηση σε περισσότερες από 29.000 διδακτορικές διατριβές Ελλήνων και ξένων διδακτόρων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συγκεντρώνει στο ΕΑΔΔ, από το 1985, διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες, αναγνωρισμένες από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η νέα έκδοση του αποθετηρίου ΕΑΔΔ αποτελεί αποτέλεσμα αναβαθμίσεων και ανάπτυξης περαιτέρω λειτουργιών στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης που αναπτύσσει το ΕΚΤ με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, βελτιστοποίησης των διαδικασιών που διέπουν τη συλλογή και τεκμηρίωση των διδακτορικών διατριβών αλλά και αναβάθμισης των λειτουργικών συστημάτων που προσφέρουν νέες υπηρεσίες.  Διαβάστε ολόκληρη το νέο στο openaccess.gr

Leave a Comment April 17, 2013

Ανοικτή Πρόσβαση σε χιλιάδες ελληνικές διατριβές: www.didaktorika.gr απο το ΕΚΤ

Οι διδακτορικές διατριβές των Ελλήνων επιστημόνων, ένα πολύτιμο αρχείο και μια σημαντική πηγή γνώσης, βρίσκονται συγκεντρωμένες σε έναν ανανεωμένο δικτυακό τόπο (http://www.didaktorika.gr), με νέες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο. Πρόκειται για την ηλεκτρονική “στέγη” του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ περιλαμβάνονται περισσότερες από 29.000 βιβλιογραφικές εγγραφές διατριβών, συστηματικά τεκμηριωμένες (με στοιχεία όπως τίτλος, περίληψη, συγγραφέας, επιστημονικό πεδίο, εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέλη επιτροπής, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, λέξεις-κλειδιά, χώρα, γλώσσα). Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα, και να πλοηγηθούν με εύκολο τρόπο στα επιμέρους πεδία: επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, ημερομηνία.

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), μια υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες (αναγνωρισμένες από το ΔΟΑΤΑΠ). Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δημοσίευμα του openaccess.gr.

Leave a Comment April 12, 2013

Μία νέα εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά με θέμα την Ακρόπολη

Η αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης είναι το θέμα της νέας ανοικτής διαδικτυακής εφαρμογής για παιδιά που αναρτήθηκε στoν δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Στόχος της εφαρμογής είναι η γνωριμία των παιδιών με τις φθορές, τα αίτια και τα είδη των επεμβάσεων, με τα επαγγέλματα των ανθρώπων που πραγματοποιούν τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη καθώς και με τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά.

Πρωταγωνιστής είναι η Γλαύκα, ένα ιπτάμενο ρομπότ που καθοδηγεί το παιδί σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής. Αποστολή του παιδιού είναι να συμμετάσχει στο πρόγραμμα σχεδιασμού της Γλαύκας και να κερδίσει το βραβείο συμμετοχής του. Αυτό όμως προϋποθέτει την πολύ καλή γνώση της αποκατάστασης των μνημείων της  Ακρόπολης, η οποία παρουσιάζεται μέσα από πέντε θεματικές ενότητες: το ταξίδι, τη βοήθεια, το πλήρωμα, τη δράση και το μέλλον. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει την προετοιμασία, τη συνοπτική δηλ. παρουσίαση του θέματος και τη δοκιμασία, το παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι ανακεφαλαιώνονται οι γνώσεις όλης της ενότητας.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τον Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (στο πλαίσιο του EΣΠΑ 2007-2013) και διατίθεται ανοικτά από τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας. Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει η ΥΣΜΑ για την Ακρόπολη μπορεί να βρει κανείς στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη, ένα αποθετήριο που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με την ΥΣΜΑ, στο πλαίσιο των δράσεων του για ενίσχυση του διαθέσιμου ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Leave a Comment April 10, 2013


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)