Archives – December, 2012

Ημερίδα “Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά ΑΕΙ”

Ημερίδα με τίτλο “Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά ΑΕΙ” διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.  Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα σε θέματα πολιτικών, κανονισμών και δράσεων (έργων ΕΣΠΑ) που προωθούν την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση και να ενθαρρύνει τα μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στις σχετικές δράσεις που υλοποιούνται τόσο σε κεντρικό επίπεδο (από φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο ΣΕΑΒ/Heal-Link και το GuNet) όσο και τοπικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμμετείχε στην εκδήλωση με την παρουσίαση “Ανοικτή πρόσβαση στο ελληνικό ψηφιακό απόθεμα επιστήμης και πολιτισμού”. Η κα Μάρω Ανδρουτσοπούλου (Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΕΚΤ) παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του φορέα, δράσεις με τις οποίες το ΕΚΤ συμβάλλει στην προβολή και προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα.

Με όραμα τη δημιουργία ενός ενιαίου πολιτιστικού ψηφιακού χώρου που παρέχει άμεση, εύκολη και ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο έγκριτου ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου, το ΕΚΤ θέτει ως άξονα τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης για την ανάπτυξη υποδομών έρευνας (όπως αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, ηλεκτρονικές εκδόσεις, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών διατριβών, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μηχανές και καταλόγους ενιαίας αναζήτησης, ο δικτυακός τόπος openaccess.gr κ.ά.) και την προώθηση συνεργασιών με πλήθος επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα διαβάσετε εδω.

1 Comment December 19, 2012

Open Access Tracker: Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Μεσογείου

Tο ευρωπαϊκό έργο MedOANet παρουσιάζει τον Open Access Tracker (Ιχνηλάτη Ανοικτής Πρόσβασης), ένα διαδικτυακό εργαλείο που μας μεταφέρει στις χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) για να παρακολουθήσουμε την Ανοικτή Πρόσβαση και πως εφαρμόζεται σε κάθε μία από αυτές.

Με στόχο να παρέχει ένα κεντρικό σημείο που διαθέτει στοιχεία για τις δραστηριότητες Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι μεσογειακές χώρες, ο Οpen Access Tracker προσφέρει μια οπτικοκοποιημένη εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες του και συγκεντρωτικά στοιχεία για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων Ανοικτής Πρόσβασης που λαμβάνουν χώρα στις έξι χώρες της Μεσογείου.

Το διαδικτυακό εργαλείο του Open Access Tracker αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του MedOAnet (Mediterranean Open Access Network), ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το FP7, που έχει στόχο να  εμπλουτίζει τις υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές για την Ανοικτή Πρόσβαση και να συμβάλλει στην εφαρμογή νέων πολιτικών για τις έξι Μεσογειακές χώρες. Το MedOANet, που σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο openaccess.gr καθώς και στο δικτυακό τόπο του έργου MedOANet.

Leave a Comment December 17, 2012

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπογράφει ψήφισμα για την Ανοικτή Πρόσβαση

H Ανοικτή Πρόσβαση υπήρξε ένα από τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν στην 71η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που έλαβε χώρα στις 30/11 στην Πάτρα.  Με ψήφισμα, η Σύνοδος Πρυτάνεων  και προέδρων Δ.Ε υιοθέτησε την Αρχή της Ανοικτής Πρόσβασης στη βιβλιογραφία και υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου. Το ψήφισμα παροτρύνει τις Πρυτανικές Αρχές να υπογράψουν τη Διακήρυξη και τα Ιδρύματα να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και κατάθεση εργασιών σε αυτά, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας για ζητήματα Ανοικτής Πρόσβασης, και παρότρυνση των ερευνητών για δημοσίευση σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Οι αποφάσεις και προτάσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο χώρο της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας.

1 Comment December 6, 2012

Hμερίδα “Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση”

Το Εθνικό Κέντρο Tεκμηρίωσης (EKT) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση” την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας). Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, να ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και να συμβάλει στη συντονισμένη υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα.

Με στόχο τον συντονισμό και την προώθηση των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση, τόσο σε εθνικό όσο και σε μεσογειακό επίπεδο, το έργο MedOANet (Mediterranean Open Access Network, www.medoanet.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, διευκολύνει τη διαμόρφωση επιτυχημένων πολιτικών από εθνικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.

Περισσότερες λεπτομέρειες, τo πρόγραμμα της ημερίδας, τη φόρμα εγγραφής και την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εκδήλωσης http://openaccess.gr/conferences/workshop2012/. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα σε ζωντανή μετάδοση  απο τη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live.

Leave a Comment December 5, 2012


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)