Archives – March, 2013

Στην ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου συμβάλλουν οι νέες υπηρεσίες που αναπτύσσει το ΕΚΤ

Στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας αποσκοπούν να συμβάλλουν οι νέες υπηρεσίες που ξεκινά να υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service: Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος).

Οι νέες υπηρεσίες του ΕΚΤ (www.epset.gr/saas) πρόκειται να διατεθούν σε φορείς που παράγουν ή διαθέτουν έγκριτο περιεχόμενο, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικοί φορείς ευρύτερα, χωρίς κόστος για αυτούς. Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται διαδικτυακά, χωρίς τοπική εγκατάσταση αλλά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα, εντάσσονται στο έργο “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” που υλοποιεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εθνικής εμβέλειας, που έρχεται να εξελίξει την ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ, www.epset.gr). Οι υπηρεσίες  Αποθετηρίου και Αυτοματισμού & Οργάνωσης Βιβλιοθηκών – OpenΑΒΕΚΤ θα συνοδεύονται  από υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης των φορέων στους οποίους απευθύνονται.

Η επιτυχής αξιοποίηση του έργου αυτού θα προσφέρει τη δυνατότητα να  διευκολυνθεί η ανοικτή διάθεση και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου, να αναδειχθεί περιεχόμενο που μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμο και να διαφυλαχθεί πολύτιμο ψηφιακό υλικό με πολύ χαμηλό κόστος. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες υπηρεσίες διαβάστε στο openaccess.gr και στο epset.gr

Leave a Comment March 14, 2013

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ελληνική εκδήλωση για την παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Day 2013)

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για την παγκόσμια ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Day 2013) με εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε 109 πόλεις ανά τον κόσμο -ανάμεσα τους και η Αθήνα- στις 23 Φεβρουαρίου. Στην Ελλάδα, το Open Data Day 2013 διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), με την υποστήριξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ερευνητικού έργου MODAP.

Η διεθνής ημέρα Ανοικτών Δεδομένων έδωσε την ευκαιρία σε εθελοντές, επιστήμονες, προγραμματιστές, εκπρόσωπους της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, να ενημερωθούν για τα Aνοικτά Δεδομένα, την αξία που έχουν για την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη διαφάνεια, αλλά και τη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Εκατοντάδες μέλη της κοινότητας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για να δημιουργήσουν και να γνωρίσουν εικονικές εφαρμογές για τα Aνοικτά Δεδομένα, να παρουσιάσουν σχετικές δράσεις, να εκφράσουν την υποστήριξη τους για την υιοθέτηση πολιτικών σχετικών με τα Ανοικτά Δεδομένα από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες. Η μεγάλη συμμετοχή και το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού και οι προσπάθειες όλων των εθελοντών που χαρακτήρισαν τη φετινή εκδήλωση, αποτελούν μία επιτυχία χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Στην εκδήλωση συμμετείχε με παρουσιάσεις και εργαστήρια και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), φορέας που υποστηρίζει δράσεις εθνικής κλίμακας, πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκά έργα σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, τη δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων στον χώρο της έρευνας και την αξιοποίηση τους στον πολιτισμό, την επιστήμη, την εκπαίδευση.

Την εκδήλωση προλόγισε ο καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης, πρόεδρος του ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” για να καλωσορίσει το κοινό και να παρουσιάσει τα οφέλη από το geodata.gov.gr, ένα portal για Ανοικτά Δεδομένα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ΕΚ “Αθηνά” σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με στόχο τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, την ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη νέων έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία των εργασιών στον τομέα των ανοικτών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των έργων OpenAIRE, CLARIN, GeoKnow και πολλών άλλων.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης τόνισε τη σημασία των ανοικτών δεδομένων για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την παρακολούθηση και υποστήριξη του ελληνικού φορολογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι η ελληνική κοινωνία στο εγγύς μέλλον μπορεί να περιμένει περισσότερα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα στον οικονομικό τομέα. Τέλος, προσκάλεσε όλους τους εθελοντές να υποστηρίξουν τη δημόσια διοίκηση μεταφέροντας τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Στις παρουσιάσεις που ακολούθησαν, οι ερευνητές παρουσίασαν τεχνολογίες, εργαλεία και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία των Ανοικτών Δεδομένων. Ανακοινώθηκε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας datahub.gr, ένα portal για τα Ανοικτά Δεδομένα που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις δράσεις δημοσιοποίησης ανοικτών δημοσίων δεδομένων. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα GeoKnow and DIACHRON, δράσεις που σχεδιάζουν εφαρμογές για τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και συμβάλλουν με καίριο τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομίας της πληροφορίας στην Ευρώπη. Τέλος, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαφάνεια και τη διάθεση ανοικτών δεδομένων έγιναν ορατά κατά την παρουσίαση του publispending.gr, του δικτυακού τόπου που χρησιμοποιεί εικονοποιημένες εφαρμογές για την ανάλυση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες.

Στα εργαστήρια που οργανώθηκαν παράλληλα, συμμετείχαν δεκάδες μέλη της ελληνικής κοινότητας για τα Ανοικτά Δεδομένα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν από ερευνητές στις ανοικτές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Οpen Data) από Ανοικτά Δεδομένα (π.χ. δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ), σε τεχνικές διασφάλισης της ανωνυμίας των δεδομένων (λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας) καθώς και στις διαδικασίες δημοσιοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων ως Aνοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (LOD).

Η συζήτηση που έκλεισε την εκδήλωση είχε ώς αφετηρία την ερώτηση: “Ανοικτά ή κλειστά δεδομένα;”. Στόχος της συζήτησης ήταν να τονιστεί η πολυπλοκότητα των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία δημοσιοποίησης ανοικτών δεδομένων και να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων. Έτσι, τέθηκαν καίρια ζητήματα σχετικά με τα οικονομικά οφέλη και τους μελλοντικούς κινδύνους που απορρέουν από την εφαρμογή πολιτικών για τα Ανοικτά Δεδομένα στην ερευνητική διαδικασία, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από τη διασφάλιση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.

Η επιχειρηματολογία υπέρ των ανοικτών δεδομένων υπερίσχυσε στη συζήτηση, ωστόσο έγινε σαφές ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να κατανοήσει πλήρως ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας τις δυνατότητες που ανοίγονται και τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα http://www.openaire.eu/el/component/content/article/76-highlights/449-open-data-day-greece.

Leave a Comment March 6, 2013

Ομιλίες “Ψηφιακή Γνώση και Ανοικτές Τεχνολογίες: γέφυρες στήν έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό”

“Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό” είναι ο τίτλος του νέου Κύκλου Ομιλιών που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων “Επιστήμης Κοινωνία” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τις 5 Μαρτίου έως τις 19 Μαρτίου, κάθε Τρίτη (ώρα 19.30), στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Στόχος των ομιλιών είναι  να αναδειχθούν τα οφέλη από τη δημιουργία και ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου με χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι ομιλίες θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα: α) Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην ψηφιακή εποχή (Τρίτη 5 Μαρτίου 2013), β) Πρόσβαση στη Γνώση με Ανοικτές Τεχνολογίες (Τρίτη 12 Μαρτίου 2013), γ) Ανοικτό Επιστημονικό και Πολιτιστικό περιεχόμενο για την Εκπαίδευση (Τρίτη 19 Μαρτίου 2013).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στις 5 Μαρτίου θα παρουσιαστεί τo διαδικτυακό περιβάλλον ePublishing του ΕΚΤ (www.ekt.gr/epublishing) και η συμβολή του στην ενίσχυση της ψηφιακής έρευνας στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή: Τρέχουσες πρακτικές και προκλήσεις”, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας.

Η επόμενη εκδήλωση, στις 12 Μαρτίου, θα εστιάσει στις ανοικτές τεχνολογίες, τα ανοικτά δεδομένα και τις κινητές εφαρμογές, και θα παρουσιαστούν οι νέες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες (Software as a Service) που αναπτύσσει το ΕΚΤ για τον πολιτισμό και την έρευνα. Ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 19 Μαρτίου, με παρουσιάσεις για την αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μορφωτικές εκδηλώσεις “Επιστήμης Κοινωνίας” πραγματοποιούνται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας” (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), από τις 19.30 έως 21.30. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Στο τέλος κάθε ομιλίας ακολουθεί συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών. Επίσης, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περισσότερα για τις εκδηλώσεις μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο του openaccess.gr εδώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2013-03-05_19/index.html.

Οι εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/events/live/.

Leave a Comment March 5, 2013


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)