Archives – March, 2011

“Μπλόκο” στην παγκόσμια ψηφιακή βιβλιοθήκη της Google από Αμερικανικό δικαστήριο

Αμερικάνικο δικαστήριο μπλόκαρε την προηγούμενη εβδομάδα τα σχέδια της Google για την ψηφιοποίηση και διάθεση στο διαδίκτυο εκατομμυρίων βιβλίων και τη δημιουργία της μεγαλύτερης ψηφιακής βιβλιοθήκης στον κόσμο. Η Google είχε συνάψει συμφωνία με τις ενώσεις των Αμερικανών εκδοτών και των συγγραφέων, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα συνέχιζε την ψηφιοποίηση και πώληση από το διαδίκτυο των ηλεκτρονικών βιβλίων, χωρίς την άδεια των συγγραφέων τους, πληρώνοντας 125 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τα πνευματικά δικαιώματα στους δικαιούχους.

Η συμφωνία αφορούσε εξαντλημένα βιβλία που προστατεύονται ακόμη από πνευματικά δικαιώματα.  Η κατάσταση θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληματική σε ό,τι αφορά τα βιβλία των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται ακόμη, των οποίων όμως οι συγγραφείς δε μπορούν να εντοπιστούν ή είναι άγνωστοι (τα λεγόμενα «ορφανά» βιβλία). Στην περίπτωση αυτή προβλεπόταν ότι μόνο η Google θα μπορούσε να ψηφιοποιήσει τα βιβλία αυτά. Τελικά, ο δικαστής θεώρησε ότι η συμφωνία αυτή θα δημιουργούσε μονοπώλιο για την εταιρεία στις δικτυακές πωλήσεις βιβλίων και την ανέκοψε.

Διαβάστε περισσότερα:

 New York Times Editorial

The Guardian 

 Skai.gr

Leave a Comment March 31, 2011

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό και μελέτες

Το εκπαιδευτικό υλικό και οι μελέτες που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση” (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ) βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα σε μια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Με μία απλή αναζήτηση στον δικτυακό τόπο http://repository.edulll.gr/ κάθε χρήστης μπορεί πλέον να βρει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, να διαβάσει μελέτες και εκθέσεις, να ξεφυλλίσει βιβλία και εγχειρίδια, να δει βίντεο και παρουσιάσεις από ημερίδες και συνέδρια.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, η οποία αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),  συγκεντρώνει με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, πλούσιο περιεχόμενο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την προσχολική αγωγή, τη δια βίου μάθηση, την ειδική αγωγή και για ένα ευρύ σύνολο συναφών θεμάτων. Δίνεται έτσι, για πρώτη φορά, η δυνατότητα για την ευρύτερη πρακτική αξιοποίηση και προβολή του υλικού αυτού σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και σε όλους τους πολίτες.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει ήδη σημαντικό υλικό που έχει παραχθεί από τις δράσεις των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ενώ εμπλουτίζεται καθημερινά με νέο περιεχόμενο και βελτιώνεται ως προς τη λειτουργικότητά της. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται με το υλικό που παράγεται και κατά τη διάρκεια του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Το έργο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με τη χρήση του Ανοικτού Λογισμικού DSpace. Συγκεκριμένα, το ΕΚΤ ανέλαβε και υλοποίησε το έργο της οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού υλικού της Ειδικής Yπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Leave a Comment March 23, 2011

Έρευνα SOAP: Τι πιστεύουν οι ερευνητές για τις δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας του ευρωπαϊκού έργου SOAP (Study of Open Access Publishing) για την Ανοικτή Πρόσβαση δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, με αφορμή και τη λήξη του έργου. Στόχος του έργου ήταν να συλλέξει στοιχεία και δεδομένα, προκειμένου να συμβάλλει στην καινοτομία στις ψηφιακές εκδόσεις ώστε, αφενός, να ωφεληθούν οι ερευνητές και, αφετέρου, οι εκδότες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ερευνητών και τις ευκαιρίες προώθησης που υπάρχουν στις ψηφιακές εκδόσεις.
Στην  έρευνα του SOAP συμμετείχαν περισσότεροι από 45.000 από όλο τον κόσμο. Αποτυπώθηκαν οι απόψεις τους για τις δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και σχετικές τους εμπειρίες.  Η έρευνα αναδεικνύει ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ερευνητές θεωρούν την Ανοικτή Πρόσβαση ωφέλιμη για το ερευνητικό τους πεδίο και μέσο βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο εργάζεται η ερευνητική κοινότητα. Ταυτόχρονα, ως κύρια εμπόδια για την Ανοικτή Πρόσβαση αναδείχθηκαν το θέμα της χρηματοδότησης των δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση (author fees), καθώς και οι επιφυλάξεις των ερευνητών για την ποιότητα των δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση.

 Διαβάστε το σχετικό άρθρο στo http://www.openaccess.gr/news_events/news/details.dot?id=18291&inode=18290

 Το άρθρο με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας διατίθεται στο http://arxiv.org/abs/1101.5260v2

 Πληροφορίες για το έργο διατίθενται στο δικτυακό του τόπο, στο http://project-soap.eu/

Leave a Comment March 11, 2011

Πρόσκληση συμμετοχής στο PKP European Network

Το EKT, ιδρυτικό μέλος του PKP European Network, το Public Knowledge Project και το SPARC Europe, προσκαλούν την Ελληνική κοινότητα χρηστών του ανοικτού λογισμικού ηλεκτρονικών εκδόσεων και επιστημονικής επικοινωνίας του Public Knowledge Project  (OJS, OCS, OHS και το επερχόμενο OMP) να συμμετάσχουν στο European PKP Network (PKP EN). Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Public Knowledge Project θα προσφέρει στα μέλη του την δυνατότητα:

  • να μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες και λογισμικό με σκοπό την  ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του λογισμικού του PKP, και την συνεργασία μεταξύ των μελών σε περιφερειακό επίπεδο
  • να συνεισφέρουν στην χάραξη της στρατηγικής του PKP με την συνεισφορά των εμπειριών σας και των εντυπώσεων των χρηστών σας.

Η πρόσκληση αφορά μεμονωμένα άτομα αλλά και οργανισμούς/φορείς. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν  διαθέσιμες στους δικτυακούς τόπους των  PKP, SPARC Europe και PKP Regional Europe Forum.

Leave a Comment March 8, 2011


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)