Archives – June, 2011

Ψηφιακή Ελλάδα 2020: δημόσια διαβούλευση για τις προτάσεις της β’ φάσης

Παρουσιάστηκαν πρόσφατα οι μεσοπρόθεσμες προτάσεις της δεύτερης φάσης του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, οι οποίες περιγράφουν το πλαίσιο και τα περιεχόμενα της ψηφιακής στρατηγικής για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του 2020, εξειδικεύοντας τους ελληνικούς στόχους, παράλληλα με αυτούς του ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου.

Το σύνολο των προτάσεων έχουν αναρτηθεί στο http://www.digitalgreece2020.gr/ και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25-9-2011. Ανάμεσα τους είναι η σύνδεση των έργων FTTH, ΜΑΝ, Σύζευξις και Rural Broadband, η αναθεώρηση του Ν. 2121/1993 σχετικά με τις εξαιρέσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και δημοσιεύσεις, η υποστήριξη ομάδων κοινωνικά και ψηφιακά αποκλεισμένων πολιτών από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας υγείας, η κατάρτιση οδικού χάρτη Ψηφιακού Δήμου, για όλες τις κατηγορίες ΟΤΑ, με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και τις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες,  τα συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ, η προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες, οι περιοδικές δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας με ταυτόχρονη αποτύπωση και μελέτη του επιπέδου των χρηστών στα συγκεκριμένα θέματα, η άσκηση πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα και δημοσιεύσεις κ.ά.

Τα video της εκδήλωσης βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=yjCdMD_dwms&feature=related

Σημειώνεται ότι το Φόρουμ www.digitalgreece2020.gr εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρώπης 2020 (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/daa/index_en.htm) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16-17 Ιουνίου 2011.

Leave a Comment June 20, 2011

Στο Διαδίκτυο οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών και Λιβαδειάς

Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, συλλογές και εφημερίδες, με σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία, παρέχονται στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες των Δημόσιων Βιβλιοθηκών Σερρών (http://ebooks.serrelib.gr/) και Λιβαδειάς (http://ebooks.liblivadia.gr/). Το υλικό αυτό διατίθεται στο Διαδίκτυο σε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και ανάγνωσης, όχι μόνο στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές και το ευρύ κοινό. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του συστήματα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τις δύο βιβλιοθήκες.

Το υλικό αυτό έχει οργανωθεί από το ΕΚΤ (http://www.ekt.gr/) σε υποδομή ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης, σε προτυποποιημένη μορφή και με προηγμένες και φιλικές στον χρήστη δυνατότητες ανάγνωσης και αναζήτησης. Από την αρχική σελίδα, μάλιστα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα, με τη μορφή tag cloud, το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου το οποίο μπορεί να εντοπίσει και να ξεφυλλίσει online σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις δύο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες υπάρχουν σπάνιες εκδόσεις του 19ου και 20ου αιώνα με τοπικό και πανελλαδικό ενδιαφέρον, ποικιλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης, ιστορικά συγγράμματα, νομοθετικά κείμενα και θεατρικά έργα από Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Στις ηλεκτρονικές σελίδες των δύο αυτών συλλογών μπορεί κάποιος να αναζητήσει, ανά θεματική κατηγορία, λογοτεχνικά διηγήματα, βιογραφίες Ελλήνων ηρώων, κείμενα της ελληνικής μυθολογίας, ιατρικά συγγράμματα, διηγήματα από τοπικούς συγγραφείς, ανθολογίες και ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και κείμενα παιδικής λογοτεχνίας με σημαντική εκπαιδευτική αξία.

Η δράση για την οργάνωση και τη διάθεση περιεχομένου είναι ανοικτή, χωρίς κόστος, σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη που ενδιαφέρεται να διαθέσει διαδικτυακά το ψηφιοποιημένο υλικό της. Οι δύο Ψηφιακές Βιβλιοθήκες λειτουργούν ως πιλοτικό βήμα για την παροχή ολοκληρωμένων σχετικών εφαρμογών ως υπηρεσία (Software as a Service), στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Leave a Comment June 8, 2011

Υποχρεωτική η Ανοικτή Πρόσβαση στο νέο νόμο για την Έρευνα της Ισπανίας

Ο νέος νόμος για την έρευνα της Ισπανίας, που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, καθιστά υποχρεωτική την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα.  Πιο συγκεκριμένα, υποχρεώνει ερευνητές που χρηματοδοτούνται με δημόσια χρήματα να καταθέτουν τις τελικές δημοσιεύσεις τους σε ιδρυματικά ή κατάλληλα θεματικά αποθετήρια το πολύ δώδεκα μήνες μετά την επίσημη δημοσίευσή τους. Υποχρεώνει, ακόμη, τους δημόσιους φορείς έρευνας να διαθέτουν αποθετήρια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με αντίστοιχα του εξωτερικού και, τέλος,  δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να χρησιμοποιεί τις δημόσια πλέον διαθέσιμες δημοσιεύσεις για την αξιολόγηση ερευνητών και φορέων. Ο νόμος αυτός είναι ο πρώτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εφαρμόζει τις επιταγές της Κομισιόν για Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα σε επίπεδο νόμου του κράτους και ανοίγει το δρόμο και αντίστοιχη πρόοδο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στη δική μας.

Περισσότερα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στο www.openaccess.gr/policies, καθώς και για το νόμο για την Έρευνα της Ισπανίας  και το άρθρο που αφορά την ανοικτή πρόσβαση, επισκεφθείτε το http://www.openaccess.gr/news_events/news/details.dot?id=18390&inode=18389 

Leave a Comment June 3, 2011


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)