Tag: ευρωπαϊκά έργα

Πρόσκληση συμμετοχής σε webinar για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα στον Ορίζοντα 2020

opendata

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Digital Curation Centre (DCC) και εισηγήτρια τη Sarah Jones webinar για τις απαιτήσεις του Ορίζοντα 2020 για την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα.

Η παροχή ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα αποτελεί από 1/01/2017 υποχρέωση για το σύνολο των θεματικών του Ορίζοντα 2020. Το webinar θα ενημερώσει τους ερευνητές για τις υποχρεώσεις του Ορίζοντα για την παροχή ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα και τον τρόπο συμμόρφωσης με αυτές, τη διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης δεδομένων (data management plan), την αναζήτηση κατάλληλων αποθετηρίων και υποστηρικτικών εργαλείων.

Το webinar διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE2020  στο οποίο το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος και απευθύνεται σε ερευνητές και συντονιστές έργων, βιβλιοθηκονόμους, διαχειριστές αποθετηρίων.

Το webinar θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στις 12.00 και θα είναι διάρκειας μίας (1) ώρας. Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά.

Δήλωση Συμμετοχής: Παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 συμπληρώνοντας τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα https://www.surveymonkey.com/r/YXPVCD6

Τρόπος Συμμετοχής: Η συμμετοχή γίνεται μέσω του ακόλουθου link https://join.onstreammedia.com/go/eifl/ekt Για τη συμμετοχή σας απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή σας.

Περισσότερα για το OpenAIRE, την Ευρωπαϊκή υποδομή για την ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από το FP7 και τον Ορίζοντα 2020 στο www.openaire.eu

Περισσότερα για τις δράσεις του ΕΚΤ για τον Ορίζοντα και την Ανοικτή Πρόσβαση εδώ: http://www.ekt.gr/

March 3, 2017

Χρηματοδότηση Δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση μετά τη λήξη των έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

openaccess-150x150  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Openaire 2020, πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) που έχουν ολοκληρωθεί. Η πιλοτική δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, θα έχει μέγιστη χρονική διάρκεια δύο έτη (Απρίλιος 2017). Αφορά δημοσιεύσεις έργων των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 6.000 ευρώ για μονογραφίες και 2.000 ευρώ για άρθρα ή σχετικές δημοσιεύσεις.

Η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης δεν επηρεάζει την επιλογή του περιοδικού, ωστόσο η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και όχι για υβριδικά περιοδικά. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι έγκριτες δημοσιεύσεις (pee-reviewed), ενώ είναι δυνατό να ζητηθούν στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το τελικό αντίγραφο της δημοσίευσης κατατίθεται σε αποθετήριο που είναι συμβατό με το Openaire ή στο Zenodo. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατό, από τους ίδιους τους εκδότες, ωστόσο η κατάθεση μπορεί να γίνει και από το ίδιο το ίδρυμα ή τους ερευνητές.

Η διαχείριση των αιτημάτων και η παρακολούθηση της διαδικασίας θα γίνεται μέσω ενός κεντρικού συστήματος που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στους ερευνητές επιλέξιμων έργων του 7ου ΠΠ http://goldoa-pilot.openaire.eu/. Τα αιτήματα θα εξετάζονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής. Η υποβολή του σχετικού αιτήματος μπορεί να υποβληθεί είτε από τους ίδιους τους ερευνητές, είτε (κατά προτίμηση) από τις υπηρεσίες των ιδρυμάτων (βιβλιοθήκες, Επιτροπή Ερευνών).

Δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή το πρόγραμμα Marie Curie είναι επίσης επιλέξιμες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τα λοιπά κριτήρια και υποβολή ερωτημάτων: https://www.openaire.eu/goldoa/fp7-post-grant/pilot

May 29, 2015

Συνδέοντας αποθετήρια – COnnecting REpositories (CORE)

COREΤο πρόγραμμα CORE στοχεύει να προωθήσει την ανοιχτή πρόσβαση των επιστημονικών εκδόσεων με τη σύνδεση των αποθετηρίων ανοιχτής πρόσβασης στον κόσμο. Σκοπός του προγράμματος είναι να συναθροίσει και να διατηρήσει το υλικό ανοιχτής πρόσβασης που είναι διανεμημένο σε διαφορετικά συστήματα, όπως αποθετήρια και περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, να εμπλουτίσει το περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας τεχνoλογικές μεθόδους εξόρυξης κειμένου και δεδομένων, και να παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε μια ποικιλία υπηρεσιών.

Επειδή πιστεύουμε στην ανοιχτή πρόσβαση, στόχος μας είναι, να:

  • Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των φορολογουμένων να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν πληρώσει με τους φόρους τους.
  • Προωθήσουμε την ανοιχτή πρόσβαση σε όλους, απλούς πολίτες, ερευνητές, προγραμματιστές, βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους, με το να παρέχουμε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.
  • Παρέχουμε υποστήριξη σε όσους χρησιμοποιούν το υλικό ανοιχτής πρόσβασης αλλά και σε όσους το παρέχουν, όπως για παράδειγμα ψηφιακές βιβλιοθήκες και ιδρυματικά αποθετήρια.
  • Συμβάλλουμε στην πολιτισμική αλλαγή με τη προώθηση της ανοιχτής πρόσβασης.

Το πρόγραμμα προσπαθεί να προσφέρει τη λύση στο πρόβλημα εύρεσης επιστημονικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης που υπάρχει στις μέρες μας. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά αποθετήρια και περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης στον κόσμο, είναι δύσκολο να ανιχνευτούν τα έργα που περιέχει το κάθε ένα από αυτά. Το CORE μέσω μιας ανοιχτής μηχανής αναζήτησης παρέχει, χωρίς κόστος, πρόσβαση στα μεταδεδομένα και το πλήρες κείμενο των διαθέσιμων έργων. Την ημέρα που συντάχτηκε αυτό το κείμενο (4/2/2015) το CORE πρόσφερε 20.661.664 άρθρα ανοιχτής πρόσβασης.

Εκτός από τη μηχανή αναζήτησης, το CORE προσφέρει και άλλες δωρεάν υπηρεσίες:

  • CORE Mobile: Εφαρμογές σε περιβάλλον Android και iOS που επιτρέπει την αναζήτηση και αποθήκευση υλικού ανοιχτής πρόσβασης.
  • CORE Plugin: Ένα άρθρωμα για τα ανοιχτά αποθετήρια που επιτρέπει την αναζήτηση και αποθήκευση υλικού ανοιχτής πρόσβασης από άλλα αποθετήρια.
  • CORE API: Επιτρέπει σε εξωτερικά συστήματα και υπηρεσίες να επικοινωνούν με το αποθετήριο του CORE.

Επειδή υποστηρίζουμε την ανοιχτή πρόσβαση, τα αποθετήρια και περιοδικά που περιλαμβάνουμε στη βάση δεδομένων μας θέλουμε να είναι και εκείνα ανοιχτής πρόσβασης και να ακολουθούν τη “Διακήρυξη της Βουδαπέστης για την Ανοιχτή Πρόσβαση”.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2011 και έχει λάβει χρηματική υποστήριξη από τους ακόλουθους οργανισμούς: Jisc – UK, Arts and Humanities Research Council – UK, Economic and Social Research Council – UK, Netherlands Organisation for Scientific Research.

Αν θέλετε και εσείς να συμπεριλάβετε το αποθετήριό σας στη μηχανή αναζήτησης του CORE μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικές με το πρόγραμμα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το παραπάνω blogpost είναι της Νάνσυ Ποντίκα, η οποία είναι η Open Access Aggregation Officer για το πρόγραμμα CORE. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση nancy.pontika[at]open[dot]ac[dot]uk.

 

 

February 19, 2015

Zenodo – Το αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων της ευρωπαϊκής έρευνας

Τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης μέσω της καινούργιας υπηρεσίας Zenodo. Η Zenodo είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE και του CERN και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Zenodo, άλλωστε, ενσωματώνει το προϋπάρχον Orphan Repository του OpenAIRE προσφέροντας πρόσβαση στον χρήστη- εκτός από τα ερευνητικά δεδομένα- και σε δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης όπως βιβλία, άρθρα, ανακοινώσεις σε συνέδρια, πατέντες, διδακτορικές διατριβές, μελέτες, παρουσιάσεις, εικόνες (σχεδιαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικές απεικονίσεις, κλπ), αρχεία βίντεο και ήχου.
Το όνομα της υπηρεσίας προέρχεται από τον Ζηνόδοτο, τον πρώτο βιβλιοθηκάριο της Αρχαίας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και πατέρα των πρώτων καταγεγραμμένων μεταδεδομένων, μιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας στην ιστορία των βιβλιοθηκών.

Χαρακτηριστικά της Zenodo

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κάθε ερευνητή, επιστημονική κοινότητα ή ερευνητικό ινστιτούτο το οποίο διαθέτει δεδομένα και ερευνητικό περιεχόμενο. Η διαθέσιμη δυνατότητα μεταφόρτωσης είναι 1 GB, γεγονός που καθιστά την υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη σε φορείς που δεν έχουν οι ίδιοι αποθετήριο δεδομένων.
Η Zenodo, όπως και ο συσσωρευτής δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης του OpenAIRE, προσφέρει μία πλούσια επιφάνεια διεπαφής που επιτρέπει το συσχετισμό των αντικειμένων με την πληροφορία της χρηματοδότησης από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ. Κάθε τεκμήριο που μεταφορτώνεται στην υπηρεσία ελέγχεται ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφεια του περιεχομένου με την έρευνα.

Περιεχόμενο και δεδομένα για κάθε τομέα ερευνητικού ενδιαφέροντος

Τα δεδομένα και οι συλλογές καθίστανται προσβάσιμα μέσω του πρωτοκόλλου διαμοιρασμού OAI-PMH σε τρίτες υπηρεσίες, όπως την PubMedCentral. Χρησιμοποιώντας τη Zenodo ακόμη και ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία δεν έχουν δικά τους αποθετήρια εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διάθεση του περιεχομένου τους. Αν και δέχεται περιεχόμενο και δεδομένα που συνοδεύονται από διαφορετικές άδειες χρήσης, η Zenodo ενθαρρύνει τη χρήση των ανοικτών αδειών και θα ηγηθεί πρωτοβουλιών για να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους, π.χ. στην προβολή και στην αναγνώριση των ερευνητών.

Ο Chris Erdmann, επικεφαλής της βιβλιοθήκης του Κέντρου Αστροφυσικής του Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν, υποστηρίζει για την υπηρεσία ότι: « είναι κάτι εξαιρετικά ωφέλιμο για την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Τόσο οι φορείς όσο και οι ακαδημαϊκές κοινότητες αναζητούν ευέλικτες λύσεις απόθεσης που επιτρέπουν την εύκολη επιμέλεια, ανταλλαγή και παράθεση ακαδημαϊκών αρχείων. Η ύπαρξη ενός έγκυρου και εύχρηστου μηχανισμού δημοσίευσης και διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων της έρευνας, είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την ερευνητική κοινότητα».

Σχετικά με το OpenAireplus

Το έργο OpenAIREplus υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε κάποια υποδομή ανοικτής πρόσβασης, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους, μέσω του Διαδικτύου. Αποτελεί συνέχεια του έργου OpenAIRE (2009-2011).  Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το ΕΚΤ λειτουργεί το εθνικό γραφείο υποστήριξης για την Ανοικτή Πρόσβαση στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

Διαβάστε περισσότερα:
Πολιτικές κατάθεσης, συντήρησης, πρόσβασης και επανάχρησης περιεχομένου στην υπηρεσία Zenodo: http://www.zenodo.org/policies
Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με την υπηρεσία Zenodo: http://www.zenodo.org/faq
OpenAIRE: http://www.openaire.eu/en/support/faq

Leave a Comment June 25, 2013

Απολογισμός της Hμερίδας “Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση”

Με στόχο να συμβάλει στoν σχεδιασμό εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, η Ημερίδα “Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση” , η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συγκέντρωσε διακεκριμένους εκπρόσωπους του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφωτές πολιτικών και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (Mediterranean Open AccessNetwork, www.medoanet.eu), έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι πολιτικές και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και οι σχετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, με στόχο να προωθηθεί στη χώρα μας μια συντονισμένη υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών και πολιτικών.

Το έργο MedOANet, που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) και εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Με βάση τον θεσμικό του ρόλο, το ΕΚΤ αναπτύσσει ηλεκτρονικές ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή, διάθεση και διατήρηση περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι το έργο “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας” (www.epset.gr).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση και παραγωγή έρευνας, στη χάραξη πολιτικών και στη διάχυση και χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη χώρα (π.χ. πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα). Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης. Στο τρίτο μέρος που περιελάμβανε στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων φορέων, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να επεκτείνουν τη συζήτηση σε όλους τους τομείς της Ανοικτής Πρόσβασης. Σημειώνεται ότι οι χρήστες του διαδικτύου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα ζωντανά στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live.

Η Ανοικτή Πρόσβαση και καίρια θέση της στην Ευρωπαική πολιτική για την έρευνα και καινοτομία, οι βέλτιστες πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση όπως εφαρμόζονται διεθνώς, η Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και οι υποδομές ανοικτής πρόσβασης που αναπτύσσονται στη χώρα μας ( όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών, το αποθετήριο του ΕΙΕ “Ήλιος” και το OpenAIre plus ) ήταν μερικά απο τα κύρια θέματα που αποσχόλησαν την Ημερίδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον απολογισμό της Ημερίδας μπορεί κανείς να βρεί στα ‘Νέα’ του openaccess.gr, ενώ οι εισηγήσεις των ομιλητών, οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες και φωτογραφίες και άλμπουμ από την εκδήλωση  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://openaccess.gr/conferences/workshop2012/ και στο facebook.

Leave a Comment January 21, 2013

Open Access Tracker: Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Μεσογείου

Tο ευρωπαϊκό έργο MedOANet παρουσιάζει τον Open Access Tracker (Ιχνηλάτη Ανοικτής Πρόσβασης), ένα διαδικτυακό εργαλείο που μας μεταφέρει στις χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) για να παρακολουθήσουμε την Ανοικτή Πρόσβαση και πως εφαρμόζεται σε κάθε μία από αυτές.

Με στόχο να παρέχει ένα κεντρικό σημείο που διαθέτει στοιχεία για τις δραστηριότητες Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι μεσογειακές χώρες, ο Οpen Access Tracker προσφέρει μια οπτικοκοποιημένη εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες του και συγκεντρωτικά στοιχεία για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων Ανοικτής Πρόσβασης που λαμβάνουν χώρα στις έξι χώρες της Μεσογείου.

Το διαδικτυακό εργαλείο του Open Access Tracker αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του MedOAnet (Mediterranean Open Access Network), ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το FP7, που έχει στόχο να  εμπλουτίζει τις υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές για την Ανοικτή Πρόσβαση και να συμβάλλει στην εφαρμογή νέων πολιτικών για τις έξι Μεσογειακές χώρες. Το MedOANet, που σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο openaccess.gr καθώς και στο δικτυακό τόπο του έργου MedOANet.

Leave a Comment December 17, 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ρητά την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα στο Horizon 2020

Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η επιστημονική έρευνα που θα χρηματοδοτείται μέσω του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία Horizon 2020 (συνολικού προϋπολογισμού 80 δισ. ευρώ) θα διατίθεται πλέον με Ανοικτή Πρόσβαση. Η ευρύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα θα καταστήσει ευκολότερη για τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Αυτό θα δώσει ώθηση στην ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία και θα προσφέρει στους πολίτες ταχύτερη πρόσβαση στα οφέλη των επιστημονικών ανακαλύψεων.

Σύμφωνα με τις συστάσεις που ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί, η Επιτροπή τοποθετεί την Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα ως γενική αρχή του Ηοrizon 2020, που αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό άξονα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για το διάστημα 2014-2020. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια των πιλοτικών δράσεων στο  7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα, επιχειρεί να διασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Αναμένεται ότι τα οφέλη για τους ερευνητές, το δημόσιο και τον επιχειρηματικό τομέα, την καινοτομία, την επιστημονική και οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη θα είναι τεράστια.

Περισσότερα για την είδηση θα διαβάσετε στο openaccess.gr

Leave a Comment July 18, 2012

“Η Europeana στην Ελλάδα”: οι εισηγήσεις και το βίντεο του Συμποσίου

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου παρευρέθηκαν στο Συμπόσιο “Η Europeana στην Ελλάδα – Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη” το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19 Οκτωβρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας).

Σκοπός του Συμποσίου ήταν να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ όλων των φορέων που ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, και να αναδείξει όλες τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές), ώστε το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, από τη Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ομιλητές του Συμποσίου ήταν επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η ομιλία του Συμβούλου Επικοινωνίας του Ιδρύματος Europeana κ. Jonathan Purday, με θέμα “Europeana: opening up access to our cultural heritage”. Παρουσιάστηκαν, επίσης μεταξύ άλλων, το Δίκτυο Ορθής Πρακτικής EuropeanaLocal και το έργο AccessIT. Πρόκειται για δύο ευρωπαϊκά έργα που υποστηρίζουν τοπικές και περιφερειακές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού στην οργάνωση του περιεχομένου και την τεχνολογική κατάρτιση του προσωπικού τους, ώστε να προωθήσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο στην Europeana και να παρέχουν νέες υπηρεσίες για το κοινό τους.

Δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών και το βίντεο της εκδήλωσης στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2010-10-19/index.html.

Leave a Comment October 29, 2010

Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας

Ένα νέο, τριετές ευρωπαϊκό έργο έρχεται να ενδυναμώσει το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Το OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) θα παρέχει μέσω των πληροφοριακών υποδομών και των υπηρεσιών του ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ενιαία διαδικτυακή πύλη.

Στο έργο συμμετέχουν 38 φορείς από 27 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία σε υποδομές για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση. Το OpenAIRE συντονίζεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχει στο έργο ως Κέντρο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο του openaccess.gr

1 Comment September 9, 2010


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)