Tag: πολιτικές ανοικτή πρόσβαση

Nέα μελέτη εξετάζει τις στρατηγικές διατήρησης της βιωσιμότητας υποδομών ανοικτής πρόσβασης

Η Knowledge Exchange μόλις κυκλοφόρησε τη νέα μελέτη με τίτλο “The Collective Provision of Open Access Resources”. Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό SPARC, είναι η τρίτη σε σειρά μελέτη που εκδίδεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Sustainability of Open Access Resources”. Με ζητούμενο την οικονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών των υποδομών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και διάθεση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας με ανοικτή πρόσβαση, η μελέτη εξετάζει διεξοδικά τα καίρια οργανωτικά ζητήματα που αφορούν τον πρακτικό σχεδιασμό των υπηρεσιών και περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή βιώσιμων μοντέλων.

Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο οδηγό για τους χρηματοδότες και σχεδιαστές έργων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να συντονίσουν συλλογικά μοντέλα χρηματοδότησης, ικανά να υποστηρίξουν την ανοικτή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υποδομές.

Η παροχή υπηρεσιών χωρίς κόστος, μέσω ηλεκτρονικών υποδομών ανοικτής πρόσβασης, δημιουργεί σήμερα προκλήσεις που διαφέρουν από αυτές που έχουν να αντιμετωπίσουν υποδομές που βασίζονται στο μοντέλο της αγοράς. Η μελέτη λοιπόν εντοπίζει δύο κεντρικά στοιχεία στο σχεδιασμό μίας αποτελεσματικής υποδομής που παρέχεται χωρίς κόστος. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ζήτησης για την υπηρεσία μέσω της κινητοποίησης των οργανισμών που θα συμμετέχουν μελλοντικά στην υποδομή και το δεύτερο αφορά τον τρόπο προσέγγισης των οργανισμών αυτών, ώστε να συμβάλλουν εθελοντικά στην παροχή της υπηρεσίας.

Έτσι, διενεργώντας μία επισκόπηση στα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν ένα βιώσιμο μοντέλο υποδομών ανοικτής πρόσβασης και εξερευνώντας διαφορετικές προσεγγίσεις για το συντονισμό συλλογικής χρηματοδότησης σε πρακτικό επίπεδο,  η μελέτη παρέχει ένα σκελετό ικανό να οδηγήσει σε επιτυχία τις ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που επιχειρούν να αναπτύξουν βιώσιμες υποδομές-υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης.

Leave a Comment April 25, 2013

Οι Βέλγοι Υπουργοί υπογράφουν τη Διακήρυξη των Βρυξελλών για την Ανοικτή Πρόσβαση

Η διεθνής ημερίδα “Open Access to Excellence in Research” (22 Οκτωβρίου στο Brussels Palais des Académies) που έλαβε χώρα την εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2012 είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή της Διακήρυξης των Βρυξελλών για την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα (Brussels Declaration on Open Access to Belgian publicly funded research).

Οι αντιπρόσωποι των υπουργών Paul Magnette (Federal Science Policy), Jean-Marc Nollet (FWB) και Ingrid Lieten (EWI) αφού συζήτησαν σχετικά με τις πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογή της στο Βέλγιο, υπέγραψαν τη Διακήρυξη η οποία επιβεβαιώνει την υποστήριξη της βελγικής κυβέρνησης στην κίνηση για ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής και επιστημονικής έρευνας.

Τα  κυβερνητικά στελέχη δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας με ποικιλία τρόπων:  ενημερώνοντας ενεργά τους ερευνητές σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση, συστήνοντας στους ερευνητές να διαθέσουν τις δημοσιεύσεις τους με ανοικτή πρόσβαση (το αργότερο 6-12 μήνες μετά τη δημοσίευση τους), υποστηρίζοντας τη δημιουργία και τη διατήρηση/ανανέωση αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και άλλων καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων με στόχο να διευκολύνουν την ερευνητική επικοινωνία. Επίσης, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεσμεύονται να μελετήσουν τις νέες προοπτικές που προσφέρει η ανοικτή πρόσβαση και ο τομέας των Ανοικτών Δεδομένων και της Επιστήμης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έτσι προσφέρουν ένα παράθυρο ώστε η άριστη βελγική έρευνα να γίνει ορατή σε παγκόσμιο επίπεδο.

(πηγή: Open Access Belgium)

1 Comment November 16, 2012


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)