Tag: EUA

Οδικός Χάρτης της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) για την αξιολόγηση της έρευνας κατά τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη

eua

Η διαρκής υποστήριξη της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) στη μετάβαση των μελών της στην Ανοικτή Επιστήμη επιβεβαιώθηκε πρόσφατα μέσω της δημοσίευσης του Οδικού Χάρτη για την αξιολόγηση της έρευνας κατά τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη. Η προσπάθεια βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης της έρευνας απασχολεί με αυξανόμενο ενδιαφέρον την επιστημονική κοινότητα, όπως επίσης και διαμορφωτές πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται δε για ζήτημα το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μετάβαση στο παράδειγμα της Ανοικτής Επιστήμης. Η ανάδειξη νέων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση αντανακλά συνεπώς την επείγουσα ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου παραδείγματος και της μετάβασης σε ένα νέο στο οποίο η υιοθέτηση πρακτικών της Ανοικτής Επιστήμης θα λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Στόχος του Οδικού Χάρτη είναι η ενθάρρυνση της συζήτησης και της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη συμβολή πρακτικών που προωθούν τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη, όπως η διαχείριση και ο διαμοιρασμός των ερευνητικών δεδομένων, όσο και το προφίλ των φορέων έρευνας και τις διαφορές μεταξύ επιστημονικών τομέων. Όπως υποστηρίζει η EUA, η επικράτηση του impact factor ως βασικού κριτηρίου αξιολόγησης δημιουργεί σημαντικές στρεβλώσεις καθώς η ποιότητα ενός άρθρου αξιολογείται εμμέσως (μέσω της βαρύτητας του περιοδικού στο οποίο αυτό έχει δημοσιευθεί), πρακτική η οποία ενισχύει παράλληλα την κυρίαρχη θέση των εμπορικών εκδοτών και της επίδρασής τους στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου αξιολόγησης, η EUA θα επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ευέλικτων, με διαφάνεια και δίκαιων προσεγγίσεων για την αξιολόγησης της έρευνας, τις διαδικασίες αξιολόγησης και εξέλιξης των ερευνητών, καθώς και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των πρυτανικών τους αρχών. Η EUA θα προβεί επίσης στη συλλογή στοιχείων από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και την παρακολούθηση σχετικών πρωτοβουλιών από άλλους φορείς. Παράλληλα, θα κάνει διάλογο τόσο με πανεπιστήμια όσο και με λοιπούς φορείς με στόχο την ενημέρωση για την ένταξη των πρακτικών της Ανοικτής Επιστήμης στις διαδικασίες αξιολόγησης. Οι παραπάνω δράσεις θα συμβάλουν στην διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής και παραδειγμάτων καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Οδικό Χάρτη εδώ

July 6, 2018

Δήλωση της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) για την Ανοικτή Επιστήμη προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις

eua

Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) η οποία εκπροσωπεί περισσότερα από 800 πανεπιστήμια και υποστηρίζει ενεργά την ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας, υιοθέτησε στις 27 Οκτωβρίου 2017 μια πολιτική δήλωση για την Ανοικτή Επιστήμη. Η EUA απευθύνεται μέσω της δήλωσής της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις με στόχο την ενίσχυση της μετάβασης σε ένα περιβάλλον ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας.

Η δήλωση απηχεί τις συστάσεις που έχει απευθύνει η EUA στα μέλη της, οι οποίες βασίζονται στις υφιστάμενες καλές πρακτικές για την ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις, τη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων και την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων (TDM), και είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η EUA υποστηρίζει ενεργά τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα, τις ευρωπαϊκές υποδομές για την υποστήριξη της Ανοικτής Επιστήμης (όπως το OpenAIRE), καθώς και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC). Η δήλωση κάνει αναφορά (μεταξύ άλλων) στη σημασία πολιτικής υποστήριξης της ανοικτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις και τα δεδομένα, τις υποδομές, τις δεξιότητες, διαδικασίες αξιολόγησης, τη δημιουργία κινήτρων.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.eua.be/activities-services/news/newsitem/2017/10/27/eua-publishes-statement-for-eu-institutions-and-national-governments-on-open-science

Περισσότερες πληροφορίες για την EUA εδώ: http://www.eua.be/

November 6, 2017


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)