Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπογράφει ψήφισμα για την Ανοικτή Πρόσβαση

December 6, 2012

H Ανοικτή Πρόσβαση υπήρξε ένα από τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν στην 71η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που έλαβε χώρα στις 30/11 στην Πάτρα.  Με ψήφισμα, η Σύνοδος Πρυτάνεων  και προέδρων Δ.Ε υιοθέτησε την Αρχή της Ανοικτής Πρόσβασης στη βιβλιογραφία και υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου. Το ψήφισμα παροτρύνει τις Πρυτανικές Αρχές να υπογράψουν τη Διακήρυξη και τα Ιδρύματα να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και κατάθεση εργασιών σε αυτά, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας για ζητήματα Ανοικτής Πρόσβασης, και παρότρυνση των ερευνητών για δημοσίευση σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Οι αποφάσεις και προτάσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο χώρο της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας.

Filed under: Uncategorized

Tags: , , , ,

1 Comment Leave a Comment

  • 1. Η Σύν&o&hellip  |  December 8, 2012 at 8:48 am

    […] H Ανοικτή Πρόσβαση υπήρξε ένα από τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν στην 71η Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που έλαβε χώρα στις 30/11 στην Πάτρα. Με ψήφισμα, η Σύνοδος Πρυτάνεων και προέδρων Δ.Ε υιοθέτησε την Αρχή της Ανοικτής Πρόσβασης στη βιβλιογραφία και υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου. Το ψήφισμα παροτρύνει τις Πρυτανικές Αρχές να υπογράψουν τη Διακήρυξη και τα Ιδρύματα να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και κατάθεση εργασιών σε αυτά, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας για ζητήματα Ανοικτής Πρόσβασης, και παρότρυνση των ερευνητών για δημοσίευση σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Οι αποφάσεις και προτάσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο χώρο της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας.  […]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)