Tag: δημόσια δεδομένα

Διεθνές Συνέδριο από το ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια και επιστημονική πληροφορία

Τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και ο ρόλος τους στην Ανοικτή Διακυβέρνηση, και η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας αποτελούν τους δύο κύριους άξονες του Διεθνούς Συνεδρίου “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ – Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας” που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στις 16-18 Οκτωβρίου στην Αθήνα (Eθνικό Ιδρυμα Ερευνών).

Στους τομείς αυτούς έχουν συντελεστεί σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, και το Διεθνές Συνέδριο προσφέρει ένα σημαντικό βήμα ενημέρωσης σε επίπεδο πολιτικής και υλοποιούμενων έργων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, που συντονίζει το ΕΚΤ και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία.

Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου (16 Οκτωβρίου) εστιάζει στις εγχώριες πολιτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα, όπως τοποθετούνται στο πλαίσιο των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών. Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, πολιτικές και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Εθνικού Κτηματολογίου και του Δήμου Αθηναίων, αλλά και δράσεις όπως η πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP) στην οποία συμμετέχει η χώρα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ο δικτυακός τόπος για τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα (http://data.gov.gr).

Επίσης, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, που σχετίζονται με τη χρήση ανοικτών δεδομένων, ως μέσου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στη δημόσια διοίκηση.

Η δεύτερη ενότητα (17-18 Οκτωβρίου) εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λαμβάνει δε χώρα στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.eu), το οποίο συντονίζει το ΕΚΤ και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου, για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία. Θα συζητηθούν οι πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης από φορείς χρηματοδότησης έρευνας και διεξαγωγής έρευνας σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Πορτογαλία.

Επίσης, θα αναδειχθεί ο ρόλος της Ανοικτής Πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), σε ειδική συνεδρία στην οποία θα συμμετάσχουν ο επικεφαλής της Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΕΧΕ, και οι εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή του ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως το European University Association, το League of European Research Universities και το Science Europe.

Στο συνέδριο συμμετέχουν καταξιωμένες προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει η Επίτροπος της ΕΕ για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, Máire Geoghegan-Quinn.

Το συνέδριο απευθύνεται τόσο σε εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής και διεξαγωγής έρευνας, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, και σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες γύρω από την ανοικτή δημόσια και επιστημονική πληροφορία, όσο και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα και την ανοικτή διακυβέρνηση.

Twitter hashtags: #ΟΑconf13  #MedOANet #openaccess #EKTgr

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:
http://www.openaccess.gr/conference2013

Leave a Comment October 3, 2013

Open Data Day 2013: Εκδήλωση στην Αθήνα για την παγκόσμια μέρα των Ανοικτών Δεδομένων

H παγκόσμια μέρα για τα ανοικτά δεδομένα θα εορταστεί και στην Ελλάδα στις 23 Φεβρουαρίου 2013 σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο κτήριο “Κωστής Παλαμάς” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (10.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.). Το Open Data Day διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και την ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα)  με την υποστήριξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ερευνητικού έργου MODAP (Mobility, Data Mining and Privacy).

Το Open Data Day 2013 είναι μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που θέλουν να ενισχύσουν τα ανοικτά δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Οργανώνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για τα ανοικτά δεδομένα παράλληλα με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία ώστε εθελοντές, επιστήμονες, προγραμματιστές, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, να ενημερωθούν για τα ανοικτά δεδομένα, την αξία που έχουν για την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη διαφάνεια, αλλά και τη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Περισσότερα για την εκδήλωση, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει θα διαβάσετε στο http://www.openaccess.gr/news_events/news/details.dot?id=20016&inode=20015

Leave a Comment February 15, 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ρητά την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα στο Horizon 2020

Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η επιστημονική έρευνα που θα χρηματοδοτείται μέσω του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία Horizon 2020 (συνολικού προϋπολογισμού 80 δισ. ευρώ) θα διατίθεται πλέον με Ανοικτή Πρόσβαση. Η ευρύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα θα καταστήσει ευκολότερη για τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Αυτό θα δώσει ώθηση στην ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία και θα προσφέρει στους πολίτες ταχύτερη πρόσβαση στα οφέλη των επιστημονικών ανακαλύψεων.

Σύμφωνα με τις συστάσεις που ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί, η Επιτροπή τοποθετεί την Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα ως γενική αρχή του Ηοrizon 2020, που αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό άξονα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για το διάστημα 2014-2020. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια των πιλοτικών δράσεων στο  7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ερευνα, επιχειρεί να διασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση σε ερευνητικές εργασίες και δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Αναμένεται ότι τα οφέλη για τους ερευνητές, το δημόσιο και τον επιχειρηματικό τομέα, την καινοτομία, την επιστημονική και οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη θα είναι τεράστια.

Περισσότερα για την είδηση θα διαβάσετε στο openaccess.gr

Leave a Comment July 18, 2012

“Χρυσός” για τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα ανοικτά δεδομένα του δημοσίου τομέα

Η δημιουργία νέας δικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για ανοικτά δεδομένα  και η χρηματοδότηση της έρευνας για βελτιωμένες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων είναι οι τρείς βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η πρόταση για επικαιροποίηση της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα.

Παρόλο που η ανοικτή διάθεση των δεδομένων έχει διασφαλιστεί με οδηγία της ΕΕ ήδη από 2003, σχετικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διαπιστώσει την συνύπαρξη πλήθους παραμέτρων που εμποδίζουν την αληθινά ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι οι δημόσιες διοικήσεις διαθέτουν ένα χρυσωρυχείο αναξιοποίητου οικονομικού δυναμικού: ένα μεγάλο όγκο δημοσίων δεδομένων.  Η προώθηση στρατηγικών για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα αναμένεται να ωφελήσει όχι μόνο σε πολιτιστικό και λειτουργικό επίπεδο τα κράτη της ΕΕ αλλά και να αποφέρει μεγάλη οικονομική ώθηση.

Πρόσφατα, η στρατηγική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στράφηκε στην σχετική οδηγία της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα -μια οδηγια που έχει εκδοθεί ήδη απο το 2003- και δρομολογεί την υλοποίηση της. Με πακέτο ρυθμίσεων που επικαιροποιεί την σχετική οδηγία, λαμβάνονται νέες δράσεις και θεσπίζεται ρυθμιστική εποπτεία για την εφαρμογή των αρχών για την ανοικτή διάθεση δεδομένων από δημόσιους οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική είδηση στον δικτυακό τόπο openaccess.gr

Leave a Comment December 19, 2011

Nέα διαβούλευση για την ελεύθερη διάθεση δημόσιων δεδομένων

Νέος κύκλος διαβούλευσης για την ελεύθερη διάθεση των δημοσίων δεδομένων ξεκίνησε στο OpenGov.gr, με στόχο την εξειδίκευση των κατηγοριών των δεδομένων στα οποία οι πολίτες επιθυμούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, καθώς επίσης και τα μέσα με τα οποία μπορούν να διατεθούν τα δεδομένα αυτά.

Η συμμετοχή στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2011, πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/consultations/?p=6. Στην ίδια διεύθυνση μπορεί κανείς να διαβάσει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί έως τώρα.

Η νέα διαβούλευση αυτή αποτελεί συνέχεια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20 Αυγούστου -15 Σεπτεμβρίου 2010, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 65 προτάσεις από τους πολίτες. Τα αποτελέσματα αυτού του πρώτου κύκλου της διαβούλευσης (προτάσεις, σχόλια, συμπεράσματα κ.ά.), μπορεί κανείς να τα κατεβάσει σε μορφή pdf από εδώ.

Στον δεύτερο κύκλο της διαβούλευσης, οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην προσπάθεια για την ελεύθερη διάθεση των δημοσίων δεδομένων, καταθέτοντας τις προτάσεις τους στις εξής ερωτήσεις: 1. Ποια σύνολα δεδομένων θα θέλατε να δείτε ελεύθερα διαθέσιμα; 2. Με ποια άδεια ή με ποιούς όρους θα θέλατε να δείτε να διατίθενται τα δημόσια δεδομένα; 3. Τι προβλήματα εντοπίζετε στις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα σημεία διανομής ανοιχτών δημόσιων δεδομένων; 4. Τι υπηρεσίες θα θέλατε να δείτε να προσφέρει η δημόσια διοίκηση για την καλύτερη αναζήτηση, ταξινόμηση, αξιοποίησή των ανοιχτών δεδομένων; 5. Τι είδους υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας έχετε δει και θεωρείτε αξιόλογες ή θα περιμένατε από τον ιδιωτικό τομέα με βάση τα υπάρχοντα ελεύθερα δεδομένα ή δεδομένα που θα θέλατε να δείτε ελεύθερα διαθέσιμα;

Leave a Comment January 11, 2011

Διεθνές Συνέδριο “Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα”

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα – Εκπαίδευση – Δημόσια Δεδομένα” διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), στις 16-17 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48). Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό SPARC Εurope (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER).

Oμιλητές του Συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που θα παρουσιάσουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση και, συγκεκριμένα, στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των Δημόσιων Δεδομένων. Κεντρικός ομιλητής είναι ο John Willinsky, καθηγητής του Πανεπιστημίου Stanford και διευθυντής του Public Knowledge Project, ευρέως γνωστός και βραβευμένος για το έργο του σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει η Ανοικτή Πρόσβαση στην προώθηση της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας, στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, στη διαφάνεια και στη συμμετοχικότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, δράσεις και υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης, διεθνείς συνεργασίες και σύγχρονες τάσεις στην επιστημονική επικοινωνία και τη διαχείριση ψηφιακού υλικού, καθώς και οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, με προτεραιότητα σε όσους έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Σε όσους επιθυμούν, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική, και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο (Πρόγραμμα-Online εγγραφή) παρέχονται στον δικτυακό τόπο http://www.openaccess.gr/conference2010

1 Comment November 27, 2010

Διαβούλευση για τη χρήση των δημόσιων δεδομένων

Από τον Νοέμβριο του 2003 που η ΕΕ εξέδωσε Οδηγία για τις Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (ΠΔΤ) αρκετά έχουν αλλάξει ως προς τις πολιτικές των χωρών-μελών σχετικά με τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση από πολίτες και επιχειρήσεις των δημόσιων δεδομένων. Η Επιτροπή πάντως, κρίνοντας πως η οδηγία δεν έχει ακόμη αποδώσει πλήρως, δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρησή της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η ανασκόπηση της οδηγίας ΠΔΤ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2012, αποτελεί μία από τις καίριας σημασίας δράσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, καθώς εκτιμάται πως η περεταίρω διάθεση πληροφοριών του δημόσιου τομέα με όρους διαφανείς, αποτελεσματικούς και αμερόληπτους είναι μια σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2010  στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαβούλευση της ΕΕ για τη χρήση των δημόσιων δεδομένων  στο σχετικό άρθρο στο openaccess.gr.

2 Comments September 24, 2010


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)