“Χρυσός” για τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα ανοικτά δεδομένα του δημοσίου τομέα

December 19, 2011

Η δημιουργία νέας δικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για ανοικτά δεδομένα  και η χρηματοδότηση της έρευνας για βελτιωμένες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων είναι οι τρείς βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η πρόταση για επικαιροποίηση της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα.

Παρόλο που η ανοικτή διάθεση των δεδομένων έχει διασφαλιστεί με οδηγία της ΕΕ ήδη από 2003, σχετικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διαπιστώσει την συνύπαρξη πλήθους παραμέτρων που εμποδίζουν την αληθινά ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι οι δημόσιες διοικήσεις διαθέτουν ένα χρυσωρυχείο αναξιοποίητου οικονομικού δυναμικού: ένα μεγάλο όγκο δημοσίων δεδομένων.  Η προώθηση στρατηγικών για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα αναμένεται να ωφελήσει όχι μόνο σε πολιτιστικό και λειτουργικό επίπεδο τα κράτη της ΕΕ αλλά και να αποφέρει μεγάλη οικονομική ώθηση.

Πρόσφατα, η στρατηγική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στράφηκε στην σχετική οδηγία της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα -μια οδηγια που έχει εκδοθεί ήδη απο το 2003- και δρομολογεί την υλοποίηση της. Με πακέτο ρυθμίσεων που επικαιροποιεί την σχετική οδηγία, λαμβάνονται νέες δράσεις και θεσπίζεται ρυθμιστική εποπτεία για την εφαρμογή των αρχών για την ανοικτή διάθεση δεδομένων από δημόσιους οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική είδηση στον δικτυακό τόπο openaccess.gr

Filed under: Uncategorized

Tags: , , , ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)