Tag: ΕΕΛ/ΛΑΚ

Με επιτυχία λειτουργεί το ελεύθερο ελληνικό ψηφιακό ραδιόφωνο της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Το πρώτο ελεύθερο ελληνικό ψηφιακό ραδιόφωνο διανύει με επιτυχία τον 5ο μήνα λειτουργίας του και συγκεντρώνει σήμερα περισσότερους από 480 χρήστες που αναπαράγουν δημόσια στους χώρους τους μουσική από το διαδίκτυο. Το ψηφιακό ραδιόφωνο λειτουργεί στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα) και υποστηρίζεται από άδειες Creative Commons.

Οι άδειες Creative Commons επιτρέπουν την ελεύθερη διανομή, νόμιμη αναπαραγωγή και περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου (μουσική, κείμενο, οπτικο-ακουστικά και καλλιτεχνικά έργα) από το κοινό, χωρίς να δημιουργούνται απαιτήσεις από φορείς συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Έτσι, οι επισκέπτες του ψηφιακού μουσικού ραδιοφώνου μπορούν να αναπαράγουν μουσική όλο το εικοσιτετράωρο καθώς και να εγγραφούν ως μέλη για να αποκτήσουν μία σειρά από πρόσθετα προνόμια: πρόσβαση σε λίστες με διαφορετικά είδη μουσικής που ανανεώνονται συχνά, δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού της υπηρεσίας, πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής (logs) των playlist, δυνατότητα επεξεργασίας του προφίλ τους κ.ά.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ δραστηριοποιείται με στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοικτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Στην ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Σε επόμενη φάση και στο πλαίσιο αναβάθμισης και βελτίωσης του ψηφιακού ραδιοφώνου, οι χρήστες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο ccradio.ellak.gr.

1 Comment October 15, 2012

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συνεργάζεται με τον οργανισμό Creative Commons


Άλλη μια ουσιαστική κίνηση προς την ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου στην Ελλάδα, σημειώθηκε με την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα)  και του μη κερδοσκοπικού διεθνή οργανισμού Creative Commons.               

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ  είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείται στον χώρο του κινήματος για το ανοικτό λογισμικό από το 2008 και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ελληνικό κέντρο πληροφόρησης και διαλόγου πάνω σε θέματα που αφορούν το ελεύθερο λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Σε αυτή την προσπάθεια, η εταιρεία έχει αναλάβει την προώθηση των άδειων Creative Commons, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στην Κύπρο. 

Οι άδειες χρήσης Creative Commons που εκδίδονται κατά κύριο λόγο από τον παγκόσμιο οργανισμό Creative Commons, και επιτρέπουν στους δημιουργούς να διαθέτουν ψηφιακά το έργο τους στο ευρύ κοινό, κατά τρόπο που να επιτρέπει το νόμιμο διαμοιρασμό, αναπαραγωγή και περαιτέρω χρήση του περιεχομένου, έχουν μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο (καθώς και στην νομοθεσία περίπου 70 κρατών) ήδη από το 2007. Στην Ελλάδα η χρήση των αδειών Creative Commons διευρύνεται ολοένα, και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τόσο των δημιουργών όσο και των χρηστών περιεχομένου, που αποσκοπεί στην διάδοση της πληροφορίας, την αύξηση της δημιουργικότητας αλλά και την επιτέλεση της αποστολής της δημόσιας διοίκησης. 

Στην Ελλάδα, οι πιο ανοικτές άδειες Creative Commons, δηλαδή αυτές που έχουν ως μοναδικό όρο χρήσης την αναφορά στην πηγή, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση όλων των αποφάσεων των Δημοσίων αρχών που αναρτώνται στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του προγράμματος Δι@υγεια. Επίσης, με τις ίδιες άδειες διατίθενται οι πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Γραφείου του Αντιπροέδρου, του OpenGov.gr και του geodata.gov.gr. Τέλος, οι άδειες Creative Commons ενθαρρύνονται σε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons στο ελληνικό περιβάλλον μπορεί κανείς να βρει στο δικτυακό τόπο http://www.creativecommons.gr/, όπου υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons, μεταφρασμένες στα ελληνικά προς διευκόλυνση των δημιουργών για την επιλογή της κατάλληλης γι’ αυτούς άδειας.

1 Comment July 18, 2011


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)