Μελέτη COAR για τις βιώσιμες πρακτικές των αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης

July 12, 2013

COARMια νέα μελέτη της COAR (Συνομοσπονδία Αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης) έρχεται να αναδείξει τα καλά παραδείγματα και τις στρατηγικές εμπλουτισμού των αποθετηρίων, ώστε να ενισχύσει τον ρόλο και την αναγνώριση της σημασίας τους στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η μελέτη έχει τον τίτλο “Incentives, Integration, and Mediation: Sustainable Practices for Populating Repositories” (Κίνητρα, Ενοποίηση, Διαμεσολάβηση: Βιώσιμες Πρακτικές για τον Εμπλουτισμό Αποθετηρίων) και στόχος της είναι να βοηθήσει την ερευνητική κοινότητα να εφαρμόζει βιώσιμες μεθόδους για την πρόσκτηση περιεχομένου στα αποθετήρια.

Η αναγνώριση της σημασίας των αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης διαρκώς αυξάνεται τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια, καθώς χρηματοδοτικοί φορείς και κυβερνήσεις εφαρμόζουν πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης με εντεινόμενους ρυθμούς, και έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτά μία δραστήρια, αναπτυσσόμενη κοινότητα παγκοσμίως.

Παρ’ όλη τη σημαντική διάδοσή τους, τα αποθετήρια χρειάζεται να υιοθετούν στρατηγικές ανάδειξης της αξίας τους στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα. Παράλληλα, έχουν ανακύψει πολλές καλές πρακτικές που αφορούν την πολιτική απόκτησης περιεχομένου και τη βιωσιμότητα των αποθετηρίων.

Οι πρακτικές που περιγράφονται βασίζονται στην αξιολόγηση της δράσης αποθετηρίων από όλο τον κόσμο που εφαρμόζονται μέσα σε διαφορετικά θεσμικά και ιδρυματικά περιβάλλοντα.

Στη μελέτη, εξετάζονται τρία επιμέρους βασικά στοιχεία στην αξιολόγηση των αποθετηρίων:

  • Κίνητρα: προώθηση των οφελών των αποθετηρίων μέσα από καμπάνιες ευαισθητοποίησης και δημιουργίας δεικτών, και μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών που απαιτούν την κατάθεση ή την αυτοαρχειοθέτηση
  • Ενοποίηση: η ενσωμάτωση ή η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών των αποθετηρίων και άλλων ιδρυματικών υπηρεσιών, όπως τα ερευνητικά πληροφοριακά συστήματα και οι ερευνητικές βιογραφίες
  • Διαμεσολάβηση: η εφαρμογή εργαλείων, ροών εργασίας και συνεργασιών που διευκολύνουν και απλοποιούν τη διαδικασία κατάθεσης.

Η κοινότητα των αποθετηρίων γεννήθηκε μέσα από ένα περιβάλλον συνεργασίας, ανοικτότητας και καινοτομίας. Οι πρακτικές που περιγράφονται στη μελέτη αντανακλούν αυτές τις παραδόσεις και αντιπροσωπεύουν δημιουργικές προσεγγίσεις όσον αφορά το προσωπικό, τις τεχνολογικές λύσεις και την υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών.

Η COAR (Συνομοσπονδία Αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης) είναι ένας νέος, γρήγορα αναπτυσσόμενος συνεταιρισμός αποθετηρίων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009, και σήμερα αριθμεί 100 μέλη παγκοσμίως από 24 χώρες και 4 ηπείρους. Η αποστολή της είναι να ενισχύσει την προβολή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσα από τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου ψηφιακών αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης.

Σχετικά με την COAR: http://www.coar-repositories.org/

Η Μελέτη “Incentives, Integration, and Mediation: Sustainable Practices for Populating Repositories”

Filed under: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)