Οδηγός για την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης για φορείς διεξαγωγής έρευνας και χρηματοδότησης έρευνας από το έργο MedOANet

November 13, 2013

Το ευρωπαϊκό έργο MedOANet, το οποίο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, δημοσίευσε τον Οδηγό για την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης, ο οποίος απευθύνεται σε φορείς διεξαγωγής έρευνας και φορείς χρηματοδότησης έρευνας. Στόχος της έκδοσης είναι ο συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 6 μεσογειακών χωρών, οι οποίες συμμετέχουν στο έργο (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία).

Συνοπτικός και στοχευμένος, ο Οδηγός προσφέρει σημαντική καθοδήγηση για την εναρμόνιση των πολιτικών των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στην έρευνα. Ο Οδηγός του MedOANet αναπτύσσει τις βασικές έννοιες και τις κύριες θεματικές που άπτονται της Ανοικτής Πρόσβασης και παρουσιάζουν τα βασικά συστατικά μίας ιδρυματικής και χρηματοδοτικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Περιλαμβάνει, επίσης, πρότυπα πολιτικών και σχετικές καλές πρακτικές για τους φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας. Εκτός από τον εναρμονισμό σε ιδρυματικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο Οδηγός προσφέρει σημαντική καθοδήγηση για την εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόσβαση, τη Μακροχρόνια Διατήρηση και τη Διάχυση της Επιστημονικής Πληροφορίας (2012) και τις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Ο Οδηγός συστήνει: :

  • Άμεση αυτό-αρχειοθέτηση σε αποθετήρια ταυτόχρονα με την αποδοχή της έκδοσης (τελική έκδοση από τον συγγραφέα ή την επιμελημένη έκδοση του εκδότη).
  • Άμεση Ανοικτή Πρόσβαση στα μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο (για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.).
  • Άμεση κατάθεση των ερευνητικών δημοσιεύσεων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης με περιόδους αποκλεισμού που δεν ξεπερνούν τους 6 μήνες (12 μήνες για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες).
  • Οι πολιτικές να καλύπτουν τις ερευνητικές δημοσιεύσεις που έχουν υποστεί διαδικασία αξιολόγησης, ιδίως τα άρθρα που δημοσιεύονται σε περιοδικά, τα πρακτικά των συνεδρίων, τα βιβλία και τις μονογραφίες.
  • Οι πολιτικές να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και να προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής τους. Οι έγκυρες λίστες δημοσιεύσεων για οργανισμούς να προέρχονται μόνο από τα αποθετήρια.
  • Χωριστές πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν την κατάθεση των ερευνητικών δεδομένων που υποστηρίζουν την έρευνα σε αποθετήρια.

Ο Οδηγός διατίθεται στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και τουρκικά, στον δικτυακό τόπο του MedOANet.

Filed under: Uncategorized

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)