Το πιλοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τα δημόσια χρηματοδοτούμενα δεδομένα

March 10, 2014

Σε συνδυασμό με την, υποχρεωτική πλέον, Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί και πιλοτικό πρόγραμμα για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει εξίσου σημασία στον ανοικτό διαμοιρασμό των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών δεδομένων με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, οι ερευνητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό έργο καλούνται να δημοσιεύσουν με ανοικτή πρόσβαση τα δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαληθευσιμότητα των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική επιστημονική πληροφορία, στην ερευνητική κοινότητα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ανοικτή περαιτέρω χρήση των δημόσια χρηματοδοτούμενων επιστημονικών δεδομένων, αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της επιστημονικής έρευνας. Αναμένεται, επίσης, να συντελέσει αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανοικτή καινοτομία.

Για τη διετία 2014-15 χρηματοδότηση ύψους 3 δισ. ευρώ θα διοχετευθεί στις θεματικές περιοχές που συμμετέχουν στον πιλότο για τα Ανοικτά Επιστημονικά Δεδομένα, και συγκεκριμένα:

  • Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies)
  • Ηλεκτρονικές Ερευνητικές Υποδομές (Research infrastructures – part e-Infrastructures)
  • Βιομηχανική Υπεροχή- Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Ασφαλής, Καθαρή και Αποτελεσματική Ενέργεια- Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and communities)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Κλιματική Δράση, Περιβάλλον, Αποτελεσματική Χρήση Πόρων, Πρώτες Ύλες (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- συμμετοχικές, καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες (Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies)
  • Επιστήμη μαζί και για την κοινωνία (Science with and for Society)

Ορισμένα έργα μπορούν να απέχουν από την υποχρέωση για σοβαρούς λόγους διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, για λόγους ασφάλειας ή εφόσον η έρευνά τους κινδυνεύει λόγω της ανοικτής διάθεσης των δεδομένων.

Αυτά θα είναι και τα κυρίως ζητήματα στην αντιμετώπιση των οποίων θα συντελέσει το πιλοτικό έργο, καθώς και στην ανάδειξη της απαιτούμενης υποδομής που θα κληθεί να υποστηρίξει την ανοικτή διάθεση των δεδομένων.  Ο πιλότος θα αναδείξει, ακόμη, τα κίνητρα που χρειάζονται οι ερευνητές για να διαχειριστούν και να διαμοιραστούν τα δεδομένα τους.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια του Ορίζοντα 2020 και θα επηρεάσει την περαιτέρω διαμόρφωση πολιτικών.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm

Filed under: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)