Το δίκτυο MEDOANET προωθεί την ανοικτή πρόσβαση στις χώρες της Μεσογείου

February 9, 2012

To νέο ευρωπαϊκό έργο MEDOANET που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έχει ως στόχο τον συντονισμό και την προώθηση των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Μεσογείου. Το δίκτυο MEDOANET (Mediterranean Open Access Network) θα συντελέσει στη διαμόρφωση επιτυχημένων πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση, από εθνικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.

Με στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των μεσογειακών χωρών, το MEDOANET θα ταυτοποιήσει και θα καταγράψει τις υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές Ανοικτής Πρόσβασης σε έξι μεσογειακές χώρες: την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία.

Στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί από 9 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Τουρκία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Πορτογαλία), οργανισμοί με σημαντική εμπειρία  και διεθνές προφίλ σχετικών δράσεων,  μεταξύ των οποίων και το ΕΚΤ ως συντονιστής. Ο ρόλος του ΕΚΤ είναι να καθοδηγήσει και να συντονίσει στρατηγικές συνεργασίες στις έξι χώρες, ώστε να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 965.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα) και η εναρκτήρια συνάντηση του πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του θα βρείτε στον δικτυακό τόπο medoanet.eu.

Filed under: Uncategorized

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)