Ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανοικτή Πρόσβαση στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

February 20, 2012

Σημαντικά στοιχεία για την Ανοικτή Πρόσβαση και την υλοποίηση της μέσα από τα ευρωπαϊκά έργα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, εκθέτει πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Μάιο του 2011, η Επιτροπή ξεχώρισε 811 έργα που εντάσσονται στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και απέστειλε ερωτηματολόγιο στους συντονιστές τους για να συλλέξει πληροφορίες και σχόλια σχετικά με την εμπειρία τους από την υλοποίηση των προδιαγραφών για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα.

Οι απαντήσεις προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στο μέλλον (πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία “Horizon 2020″).

Η έρευνα φωτίζει μερικές πτυχές από την εφαρμογή της ανοικτής πρόσβασης στα έργα που εντάσσονται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και εφιστά την προσοχή στην επίλυση τεχνικών και νομικών ζητημάτων που συνδέονται πιο ειδικά με το πώς οι ερευνητές ασκούν τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι, παρόλο που τα οφέλη της ανοικτής πρόσβασης είναι αναγνωρισμένα, η εφαρμογή της ανοικτής πρόσβασης παραμένει μια πρόκληση. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης  “Survey on Open Access in FP7”.

 

Filed under: Uncategorized

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)