Έρευνα της Ευρωπαϊκής Υποδομής OPERAS σχετικά με τα συλλογικά μοντέλα για τα βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης

March 19, 2021

hirmeos

 

Οι μονογραφίες εξακολουθούν να είναι ο τρόπος δημοσίευσης με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Η Ευρωπαϊκή Υποδομή για την ανάπτυξη της ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στις ΑΚΕ, OPERAS, επιθυμεί να κατανοήσει περισσότερα για το πώς η εκδοτική κοινότητα στις ΑΚΕ εφαρμόζει ή θα μπορούσε να εφαρμόσει συλλογικά μοντέλα για την έκδοση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης, και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει σε αυτή την προσπάθεια. Για το σκοπό αυτό διεξάγει μια καινούργια έρευνα.

Η έρευνα απευθύνεται σε εκδοτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και έχει ως στόχο την αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση των υπαρχόντων αλλά και δυνητικών επιχειρηματικών μοντέλων για την υποστήριξη της έκδοσης ερευνητικών μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης. Τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος δημοσίευσης μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης στην Ευρώπη. Επίσης η έρευνα θα προσφέρει μια εικόνα του εκδοτικού τοπίου σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση στις ΑΚΕ στην Ευρώπη, και θα συνδράμει στο να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα για το πώς μπορεί η υποδομή OPERAS να υποστηρίξει την κοινότητα ώστε να ανοιχτούν δρόμοι που θα διευκολύνουν τη μετάβαση προς συλλογικά μοντέλα για την έκδοση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα μέχρι τις 25 Μαρτίου εδώ

 

Filed under: Uncategorized

Tags: , ,


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)