Νέα έκδοση της UNESCO με οδηγίες για την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης

January 9, 2013

Η νέα έκδοση της UNESCO με τίτλο “Policy Guidelines for the Development and promotion of Open Access” επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της Ανοικτής Πρόσβασης και να προσφέρει έναv οδηγό με συγκεκριμένα βήματα για τοv σχεδιασμό πολιτικών Aνοικτής Πρόσβασης. Καθώς η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την Ανοικτή Πρόσβαση είναι  προυπόθεση για το σχεδιασμό πολιτικών,  η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να συναντήσει αυτή την προτεραιότητα σε επίπεδο κυβερνητικό, ιδρυματικό αλλά και στο επίπεδο των φορέων χρηματοδότησης.

Στόχος της έκδοσης είναι όχι μόνο να προωθήσει τις πολιτικές της Ανοικτής Πρόσβασης στα κράτη μέλη, αλλά και να διευκολύνει την ολοκληρωμένη κατανόηση συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση. Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται δεν έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα, αλλά προτείνουν τρόπους που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και να οδηγήσουν στην υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και συνεπώς στην ενίσχυση εθνικών ερευνητικών υποδομών.

Σύμφωνα με τη  συγγραφέα της έκδοσης,  Δρ Alma Swan, διακεκριμένη εμπειρογνώμων στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης, η έκδοση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς βασικό σημείο αναφοράς για την Ανοικτή Πρόσβαση και τον σχεδιασμό πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης. Είναι γεγονός ότι η έκδοση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους σχεδιαστές πολιτικής, τη δημόσια διοίκηση, τους διαχειριστές της έρευνας και τους ερευνητές.  Οι αναγνώστες μπορούν μάλιστα να υποβάλλουν online τα σχόλια τους, συμβάλλοντας έτσι στη μελλοντική διαμόρφωση και βελτίωση της έκδοσης.

Filed under: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)