Tag: Ανοικτά Δεδομένα

Ο Ιούλιος μήνας σημαντικής κινητικότητας στο χώρο της ανοικτότητας και του ψηφιακού περιεχομένου

Αρκετές εξελίξεις διαδραματίστηκαν τον μήνα που μας πέρασε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και την ανοικτή πρόσβαση στη επιστημονική γνώση και τον πολιτισμό. Ακολουθεί μία σύντομη επισκόπηση των κύριων εξελίξεων:

 • Με μότο, «ο πολιτισμός μπορεί να αλλάξει ζωές», η Europeana δημοσίευσε τη Στρατηγική της 2014-2020. Στη στρατηγική, η Europeana θέτει 3 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή της: τη βελτίωση των μεταδεδομένων που συλλέγει, το άνοιγμα των μεταδεδομένων για περαιτέρω αξιοποίηση και τη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους: τους φορείς, τους χρήστες, τις δημιουργικές βιομηχανίες, τους προγραμματιστές. Επίσης, διατυπώνει τα σχέδιά της για την μετατροπή της από πύλη σε πλατφόρμα, σε μία ενιαία, δηλαδή, υποδομή περιεχομένου και υπηρεσιών πάνω στην οποία άλλοι μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
 • Η Europeana επίσης αφιέρωσε τον μήνα Ιούλιο στον Δημόσιο Τομέα, πραγματοποιώντας μία σειρά από δράσεις και αφιερώματα στο blog της, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολιτιστικούς φορείς στην κατεύθυνση της σωστής σήμανσης του περιεχομένου τους το οποίο ανήκει στο Δημόσιο Τομέα με τη χρήση του Public Domain Mark. Αξίζει να δει κανείς την παρουσίαση που έκανε ο καθ. James Boyle στο Βασιλικό Μουσείο της Ολλανδίας αναφορικά με τη σημασία των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων ως θεματοφυλάκων του Δημοσίου Τομέα.

Οι περισσότερες εξελίξεις όμως, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • Στις 2 Ιουλίου, η Επιτροπή δημοσίευσε την Ανακοίνωση «Προς μία Ακμάζουσα Οικονομία Βασιζόμενη στα Δεδομένα» η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάληψης δράσης από την Επιτροπή για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου και ευνοϊκών συνθηκών ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να ενισχύσει την καινοτομία που βασίζεται στην παραγωγή αξίας από την αξιοποίηση των μεγάλων συνόλων δεδομένων και της υπολογιστικής νέφους. Η ανακοίνωση «σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά της μελλοντικής οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα και παραθέτει ορισμένα επιχειρησιακά συμπεράσματα για τη στήριξη και την επιτάχυνση της μετάβασης προς την εν λόγω οικονομία.» Η ανακοίνωση προδιαγράφει ένα πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα όπως την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου, των συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των πολιτικών των ανοικτών δεδομένων.
 • Στο πλαίσιο των τελευταίων, η Επιτροπή δημοσίευσε Οδηγίες αναφορικά με τις προτεινόμενες άδειες χρήσης, τα σύνολα δεδομένων και τις χρεώσεις για την περαιτέρω χρήση κειμένων και δεδομένων που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Οι Οδηγίες συστήνουν καθαρά τη χρήση των πλέον ανοικτών αδειών Creative Commons Universal Public Domain Dedication (CC0) και Creative Commons Αναφορά στο Δημιουργό (CCBY) για την ανοικτή διάθεση των δεδομένων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, ακόμη, την Ανακοίνωση «Προς μία ενιαία αντιμετώπιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη» η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη μέσω της αξιοποίησής της στην εκπαίδευση αλλά και ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως για τις περιφέρειες και ως πόλου έλξης τουριστών. Η ανακοίνωση χαρτογραφεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις προτεραιότητες που η Επιτροπή θέτει για την ενίσχυση της ανάπτυξης στον χώρο του πολιτισμού, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αυτή και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους πολίτες. Δυστυχώς, περιορισμένη αναφορά γίνεται στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μαζική ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της Europeana και τους τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων που εγείρονται από τους περιορισμούς που εγείρει το ισχύον καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων για την πρόσβαση ιδίως στο πολιτιστικό περιεχόμενο του 20ου αιώνα.
 • Από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε μία ανοικτή διαβούλευση αναφορικά με την προοπτική της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα Πνευματικά Δικαιώματα στην Ευρώπη. Για τη διαβούλευση γράψαμε ένα σχετικό blog post. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η εκατοντασέλιδη αναφορά των απαντήσεων της διαβούλευσης. Η διαβούλευση άλλωστε συγκέντρωσε 9.500 απαντήσεις και πάνω από 11.000 μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολιτιστικούς φορείς, εκδότες, πολίτες, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κ.λ.π.. Η διαβούλευση αφορούσε ζητήματα όπως η εδαφικότητα στην πρόσβαση σε περιεχόμενο, η εναρμόνιση των δικαιωμάτων αλλά και των εξαιρέσεων στο copyright, κ.λ.π..
 • Η Ευρωπαία Επίτροπος υπεύθυνη για την Ψηφιακή Ατζέντα Nellie Kroes, από τη μεριά της, καθώς οδεύει προς το τέλος της θητείας της στην Επιτροπή, έχει εντείνει την ανοικτή υποστήριξή της  στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρώπη,  υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι αναχρονιστικό και ότι ούτε ανταποκρίνεται στις ευκαιρίες που εγείρει η ψηφιακή εποχή, ούτε παρέχει ένα δίκαιο σύστημα αποζημίωσης των δημιουργών.
 • Η Επιτροπή πραγματοποιεί, τέλος, ανοικτή διαβούλευση με θέμα «Επιστήμη 2.0: Η Επιστήμη σε Μετάβαση». Η διαβούλευση αναγνωρίζει ότι η επιστήμη βρίσκεται σε μία διαδικασία συστημικής αλλαγής αναφορικά με τον τρόπο που διεξάγεται, οργανώνεται και τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματά της διαχέονται και αξιοποιούνται, και καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, χρηματοδότες, φορείς χάραξης έρευνας, βιβλιοθήκες, εκδότες, επιχειρήσεις) να υποδείξουν ενδεχόμενους τομείς στους οποίους η Επιτροπή χρειάζεται να παρέμβει.  Στο ενδιαφέρον κείμενο που συνοδεύει τη διαβούλευση παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου τοπίου στην έρευνα, όπως η χρήση επιστημονικών blogs μέσω των οποίων ανακοινώνονται τα ευρήματα ερευνών σε πρώιμο στάδιο και μέσω των οποίων επιχειρείται η εκδημοκρατικοποίηση της έρευνας, η συμμετοχική και γεωγραφικά απομακρυσμένη διεξαγωγή της έρευνας που πραγματοποιείται στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η ανάδειξη της σημασίας και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις τεχνικές εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων και κειμένων, η ανάδειξη της σημασίας της ανοικτής πρόσβασης στις επιστημονικές εκδόσεις και η διαφαινόμενη ανάγκη για εναλλακτικά συστήματα αξιολόγησης των ερευνητών και του αντικτύπου της έρευνάς τους, πέρα από τις παραδοσιακές επιστημονικές αναφορές στις δημοσιεύσεις τους.

Leave a Comment July 24, 2014

Τα συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια και επιστημονική πληροφορία

Τα Ανοικτά Δεδομένα και η Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη επιστημονική πληροφορία και στη Δημόσια Διοίκηση ήρθαν για να μείνουν. Αυτό ήταν το συμπέρασμα του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ – Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας” (www.openaccess.gr/conference2013) που διοργάνωσε με επιτυχία το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στις 16-18 Οκτωβρίου στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 800 άτομα (500 μέσω Διαδικτύου), ενώ αποτέλεσε δημοφιλές θέμα στα ελληνικά κοινωνικά δίκτυα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν καταξιωμένες προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε η Επίτροπος της ΕΕ για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, Máire Geoghegan-Quinn, η οποία αναφέρθηκε στην υποχρεωτική πλέον δημοσίευση με Ανοικτή Πρόσβαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων.

Τα μηνύματα ήταν πολλά και θετικά, τόσο σε επίπεδο πολιτικής βούλησης και χάραξης πολιτικής όσο και σε επίπεδο πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κάθε είδους ανοικτά δημόσια δεδομένα-επιστημονικά, ερευνητικά, γεωχωρικά, οικονομικά, πολιτιστικά- βρίσκονται στη βάση της δημιουργίας της οικονομίας της γνώσης και της επίτευξης ενός ευφυούς και συμμετοχικού κράτους, όπως αναδείχθηκε την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου που ήταν αφιερωμένη στις εγχώριες πολιτικές και τα παραδείγματα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων.

Οι επόμενες δύο ημέρες του συνεδρίου εστίασαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αναδείχθηκε στο Συνέδριο η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί πλέον επικρατούσα τάση σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, με σημαντικές πρωτοβουλίες να σημειώνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, που συντονίζει το ΕΚΤ και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία.

Πέρα από την υιοθέτηση πολιτικών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής, ένα βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι για να συντελεστεί η αλλαγή παραδείγματος από το “όλα κλειστά” στο “όλα ανοικτά” ως κυρίαρχη πρακτική για τη δημόσια χρηματοδοτούμενη πληροφορία, απαιτείται μία ευρύτερη αλλαγή κουλτούρας από τους θεσμικούς φορείς και τους ερευνητές οι οποίοι καλούνται να κατανοήσουν ότι το άνοιγμα της πληροφορίας αυξάνει την αναγνωρισιμότητα και την απήχηση του επιστημονικού έργου, ενώ συντελεί στον εκδημοκρατισμό της γνώσης και στην ανάπτυξη της καινοτομίας.

To ΕΚΤ διοργάνωσε το συνέδριο στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συγκέντρωση, διάχυση και διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας που παράγεται στη χώρα, με σκοπό την αξιοποίηση και την περαιτέρω χρήση της. Όπως υπογράμμισε στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση. Ως εθνική ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού, αναπτύσσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους ελληνικούς φορείς έρευνας, τους ερευνητές και το ευρύ κοινό. Μέσω των διαλειτουργικών του συστημάτων, συλλέγει και διαθέτει την επιστημονική και πολιτιστική πληροφορία της χώρας, με έμφαση στην ευρεία διάχυσή της με Ανοικτή Πρόσβαση και στην εσαεί διατήρησή της.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τρεις σημαντικές υπηρεσίες του ΕΚΤ για τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου: α) το ανανεωμένο διαδικτυακό περιβάλλον www.openarchives.gr για αναζήτηση σε έγκριτο ελληνικό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, β) η πλατφόρμα ΕΚΤ ePublishing (www.ekt.gr/epublishing) για περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, και γ) οι νέες υππηρεσίες SaaS (www.epset.gr/saas) για την ασφαλή διαφύλαξη, ανάδειξη και περαιτέρω χρήση ψηφιακού περιεχομένου.

Οι εισηγήσεις των ομιλητών, οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες και φωτογραφίες από το συνέδριο διατίθενται στον δικτυακό τόπο www.openaccess.gr/conference2013.

Leave a Comment November 19, 2013

Σεμινάριο για τα επιστημονικά δεδομένα από το ευρωπαϊκό έργο OpenAIRE

Το πρόσφατο σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου στη Γάνδη, είχε ως στόχο τη διερεύνηση του ρόλου των βιβλιοθηκών αναφορικά με τη συλλογή, διαχείριση και μακροχρόνια διατήρηση των επιστημονικών δεδομένων.

Τα επιστημονικά δεδομένα, ως επί το πλείστον, συλλέγονται και αναλύονται από τους ερευνητές, ενώ στο κοινό δημοσιοποιούνται μόνο τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που πραγματοποιούν οι ερευνητές.

Γίνεται όμως, ολοένα και πιο αντιληπτό ότι η δημοσίευση των πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Υπάρχουν, π.χ. περιοχές έρευνας όπου τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι μοναδικά και η επανάληψη του πειράματος δεν μπορεί να αναπαραχθεί ακριβώς μέσα στις ίδιες συνθήκες. Είναι, ακόμη, σημαντικά για την επανάληψη και επαλήθευση ενός πειράματος, για χρήση στην εξελικτική διερεύνηση ενός ζητήματος και στη διεπιστημονική έρευνα. Τα επιστημονικά δεδομένα έχουν μία αυτούσια σημασία και χρήζουν επιμέλειας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανάδειξης.

Τα επιστημονικά δεδομένα παρουσιάζουν μία μεγάλη πολυπλοκότητα ανάλογα με τον επιστημονικό τομέα από τον οποίο προέρχονται και τις πρακτικές έρευνας που ακολουθούνται, και μπορεί να περιλαμβάνουν ετερογενή δεδομένα, όπως μετρήσεις, χάρτες, ακόμη και οπτικοακουστικό υλικό. Όπως ειπώθηκε στο σεμινάριο, τα αποθετήρια έχουν να διαχειριστούν τόσο διαφορετικά δεδομένα όπως πληροφορίες που αφορούν τη δημόσια υγεία, 3D αναπαραστάσεις δεινοσαύρων ή βίντεο που καταγράφουν καβούρια σε μάχη.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιστημονικών ροών εργασίας, μέθοδοι διαχείρισης επιστημονικών δεδομένων, έργα και αποθετήρια όπως το Zenodo που εξειδικεύονται στη διαχείριση επιστημονικών δεδομένων, κλπ.

Ορισμένα από τα ζητήματα και τα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν στο σεμινάριο είναι τα εξής:

 • η προώθηση της σημασίας της σωστής τεκμηρίωσης των βάσεων δεδομένων από τους ίδιους τους ερευνητές
 • η απόδοση μοναδικών προσδιοριστών από τα αποθετήρια στις βάσεις δεδομένων ώστε να διευκολύνεται η αναφορά σε αυτά, η ευρεσιμότητα και η επανάχρησή τους
 • η ευαισθητοποίηση των ερευνητών για τη σημασία της κατάθεσης των δεδομένων της έρευνάς τους σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης
 • η δημιουργία προτυποποιημένων μεθόδων διαχείρισης των επιστημονικών δεδομένων
 • η αναφορά στοn δημιουργό της βάσης δεδομένων ως κίνητρο για την κατάθεση των δεδομένων

Οι ερευνητές θα πρέπει να κάνουν την τεκμηριωμένη κατάθεση των δεδομένων τους μέρος της ερευνητικής τους διαδικασίας. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να φροντίζουν για τις μεθόδους, τα εργαλεία και τη διαδικασία της διαχείρισης, συντήρησης και ανάδειξης των δεδομένων. Θα πρέπει, ακόμη, να προσφέρουν καθοδήγηση και βοήθεια αναφορικά με τα νομικά ζητήματα που μπορεί να εγείρονται και που μπορεί να αφορούν πνευματικά ή προσωπικά δεδομένα. Τέλος, η ανάδειξη των στατιστικών της χρήσης των δεδομένων από άλλους ερευνητές μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο δημοσίευσης των δεδομένων.

Τα βίντεο των παρουσιάσεων του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο: https://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/462-recordings-available-dealing-with-data

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της Sarah Callaghan από την Βρετανικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Δεδομένων: https://vimeo.com/68046392

Διαβάστε επίσης: «Ten recommendations for libraries to get started with research data management»: http://www.libereurope.eu/sites/default/files/The%20research%20data%20group%202012%20v7%20final.pdf

Leave a Comment August 2, 2013

Zenodo – Το αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων της ευρωπαϊκής έρευνας

Τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης μέσω της καινούργιας υπηρεσίας Zenodo. Η Zenodo είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE και του CERN και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Zenodo, άλλωστε, ενσωματώνει το προϋπάρχον Orphan Repository του OpenAIRE προσφέροντας πρόσβαση στον χρήστη- εκτός από τα ερευνητικά δεδομένα- και σε δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης όπως βιβλία, άρθρα, ανακοινώσεις σε συνέδρια, πατέντες, διδακτορικές διατριβές, μελέτες, παρουσιάσεις, εικόνες (σχεδιαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικές απεικονίσεις, κλπ), αρχεία βίντεο και ήχου.
Το όνομα της υπηρεσίας προέρχεται από τον Ζηνόδοτο, τον πρώτο βιβλιοθηκάριο της Αρχαίας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και πατέρα των πρώτων καταγεγραμμένων μεταδεδομένων, μιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας στην ιστορία των βιβλιοθηκών.

Χαρακτηριστικά της Zenodo

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κάθε ερευνητή, επιστημονική κοινότητα ή ερευνητικό ινστιτούτο το οποίο διαθέτει δεδομένα και ερευνητικό περιεχόμενο. Η διαθέσιμη δυνατότητα μεταφόρτωσης είναι 1 GB, γεγονός που καθιστά την υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη σε φορείς που δεν έχουν οι ίδιοι αποθετήριο δεδομένων.
Η Zenodo, όπως και ο συσσωρευτής δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης του OpenAIRE, προσφέρει μία πλούσια επιφάνεια διεπαφής που επιτρέπει το συσχετισμό των αντικειμένων με την πληροφορία της χρηματοδότησης από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ. Κάθε τεκμήριο που μεταφορτώνεται στην υπηρεσία ελέγχεται ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφεια του περιεχομένου με την έρευνα.

Περιεχόμενο και δεδομένα για κάθε τομέα ερευνητικού ενδιαφέροντος

Τα δεδομένα και οι συλλογές καθίστανται προσβάσιμα μέσω του πρωτοκόλλου διαμοιρασμού OAI-PMH σε τρίτες υπηρεσίες, όπως την PubMedCentral. Χρησιμοποιώντας τη Zenodo ακόμη και ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία δεν έχουν δικά τους αποθετήρια εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διάθεση του περιεχομένου τους. Αν και δέχεται περιεχόμενο και δεδομένα που συνοδεύονται από διαφορετικές άδειες χρήσης, η Zenodo ενθαρρύνει τη χρήση των ανοικτών αδειών και θα ηγηθεί πρωτοβουλιών για να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους, π.χ. στην προβολή και στην αναγνώριση των ερευνητών.

Ο Chris Erdmann, επικεφαλής της βιβλιοθήκης του Κέντρου Αστροφυσικής του Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν, υποστηρίζει για την υπηρεσία ότι: « είναι κάτι εξαιρετικά ωφέλιμο για την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Τόσο οι φορείς όσο και οι ακαδημαϊκές κοινότητες αναζητούν ευέλικτες λύσεις απόθεσης που επιτρέπουν την εύκολη επιμέλεια, ανταλλαγή και παράθεση ακαδημαϊκών αρχείων. Η ύπαρξη ενός έγκυρου και εύχρηστου μηχανισμού δημοσίευσης και διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων της έρευνας, είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την ερευνητική κοινότητα».

Σχετικά με το OpenAireplus

Το έργο OpenAIREplus υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε κάποια υποδομή ανοικτής πρόσβασης, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους, μέσω του Διαδικτύου. Αποτελεί συνέχεια του έργου OpenAIRE (2009-2011).  Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το ΕΚΤ λειτουργεί το εθνικό γραφείο υποστήριξης για την Ανοικτή Πρόσβαση στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.

Διαβάστε περισσότερα:
Πολιτικές κατάθεσης, συντήρησης, πρόσβασης και επανάχρησης περιεχομένου στην υπηρεσία Zenodo: http://www.zenodo.org/policies
Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με την υπηρεσία Zenodo: http://www.zenodo.org/faq
OpenAIRE: http://www.openaire.eu/en/support/faq

Leave a Comment June 25, 2013

Στην ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου συμβάλλουν οι νέες υπηρεσίες που αναπτύσσει το ΕΚΤ

Στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας αποσκοπούν να συμβάλλουν οι νέες υπηρεσίες που ξεκινά να υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service: Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος).

Οι νέες υπηρεσίες του ΕΚΤ (www.epset.gr/saas) πρόκειται να διατεθούν σε φορείς που παράγουν ή διαθέτουν έγκριτο περιεχόμενο, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικοί φορείς ευρύτερα, χωρίς κόστος για αυτούς. Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται διαδικτυακά, χωρίς τοπική εγκατάσταση αλλά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα, εντάσσονται στο έργο “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” που υλοποιεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εθνικής εμβέλειας, που έρχεται να εξελίξει την ήδη υπάρχουσα ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ, www.epset.gr). Οι υπηρεσίες  Αποθετηρίου και Αυτοματισμού & Οργάνωσης Βιβλιοθηκών – OpenΑΒΕΚΤ θα συνοδεύονται  από υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης των φορέων στους οποίους απευθύνονται.

Η επιτυχής αξιοποίηση του έργου αυτού θα προσφέρει τη δυνατότητα να  διευκολυνθεί η ανοικτή διάθεση και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου, να αναδειχθεί περιεχόμενο που μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμο και να διαφυλαχθεί πολύτιμο ψηφιακό υλικό με πολύ χαμηλό κόστος. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες υπηρεσίες διαβάστε στο openaccess.gr και στο epset.gr

Leave a Comment March 14, 2013

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ελληνική εκδήλωση για την παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Day 2013)

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για την παγκόσμια ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Day 2013) με εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε 109 πόλεις ανά τον κόσμο -ανάμεσα τους και η Αθήνα- στις 23 Φεβρουαρίου. Στην Ελλάδα, το Open Data Day 2013 διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), με την υποστήριξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ερευνητικού έργου MODAP.

Η διεθνής ημέρα Ανοικτών Δεδομένων έδωσε την ευκαιρία σε εθελοντές, επιστήμονες, προγραμματιστές, εκπρόσωπους της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, να ενημερωθούν για τα Aνοικτά Δεδομένα, την αξία που έχουν για την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη διαφάνεια, αλλά και τη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Εκατοντάδες μέλη της κοινότητας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για να δημιουργήσουν και να γνωρίσουν εικονικές εφαρμογές για τα Aνοικτά Δεδομένα, να παρουσιάσουν σχετικές δράσεις, να εκφράσουν την υποστήριξη τους για την υιοθέτηση πολιτικών σχετικών με τα Ανοικτά Δεδομένα από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες. Η μεγάλη συμμετοχή και το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού και οι προσπάθειες όλων των εθελοντών που χαρακτήρισαν τη φετινή εκδήλωση, αποτελούν μία επιτυχία χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Στην εκδήλωση συμμετείχε με παρουσιάσεις και εργαστήρια και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), φορέας που υποστηρίζει δράσεις εθνικής κλίμακας, πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκά έργα σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, τη δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων στον χώρο της έρευνας και την αξιοποίηση τους στον πολιτισμό, την επιστήμη, την εκπαίδευση.

Την εκδήλωση προλόγισε ο καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης, πρόεδρος του ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” για να καλωσορίσει το κοινό και να παρουσιάσει τα οφέλη από το geodata.gov.gr, ένα portal για Ανοικτά Δεδομένα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ΕΚ “Αθηνά” σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με στόχο τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, την ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη νέων έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία των εργασιών στον τομέα των ανοικτών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των έργων OpenAIRE, CLARIN, GeoKnow και πολλών άλλων.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης τόνισε τη σημασία των ανοικτών δεδομένων για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την παρακολούθηση και υποστήριξη του ελληνικού φορολογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι η ελληνική κοινωνία στο εγγύς μέλλον μπορεί να περιμένει περισσότερα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα στον οικονομικό τομέα. Τέλος, προσκάλεσε όλους τους εθελοντές να υποστηρίξουν τη δημόσια διοίκηση μεταφέροντας τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Στις παρουσιάσεις που ακολούθησαν, οι ερευνητές παρουσίασαν τεχνολογίες, εργαλεία και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία των Ανοικτών Δεδομένων. Ανακοινώθηκε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας datahub.gr, ένα portal για τα Ανοικτά Δεδομένα που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις δράσεις δημοσιοποίησης ανοικτών δημοσίων δεδομένων. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα GeoKnow and DIACHRON, δράσεις που σχεδιάζουν εφαρμογές για τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και συμβάλλουν με καίριο τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομίας της πληροφορίας στην Ευρώπη. Τέλος, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαφάνεια και τη διάθεση ανοικτών δεδομένων έγιναν ορατά κατά την παρουσίαση του publispending.gr, του δικτυακού τόπου που χρησιμοποιεί εικονοποιημένες εφαρμογές για την ανάλυση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες.

Στα εργαστήρια που οργανώθηκαν παράλληλα, συμμετείχαν δεκάδες μέλη της ελληνικής κοινότητας για τα Ανοικτά Δεδομένα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν από ερευνητές στις ανοικτές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Οpen Data) από Ανοικτά Δεδομένα (π.χ. δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ΕΛΣΤΑΤ), σε τεχνικές διασφάλισης της ανωνυμίας των δεδομένων (λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας) καθώς και στις διαδικασίες δημοσιοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων ως Aνοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (LOD).

Η συζήτηση που έκλεισε την εκδήλωση είχε ώς αφετηρία την ερώτηση: “Ανοικτά ή κλειστά δεδομένα;”. Στόχος της συζήτησης ήταν να τονιστεί η πολυπλοκότητα των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία δημοσιοποίησης ανοικτών δεδομένων και να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων. Έτσι, τέθηκαν καίρια ζητήματα σχετικά με τα οικονομικά οφέλη και τους μελλοντικούς κινδύνους που απορρέουν από την εφαρμογή πολιτικών για τα Ανοικτά Δεδομένα στην ερευνητική διαδικασία, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από τη διασφάλιση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.

Η επιχειρηματολογία υπέρ των ανοικτών δεδομένων υπερίσχυσε στη συζήτηση, ωστόσο έγινε σαφές ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να κατανοήσει πλήρως ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας τις δυνατότητες που ανοίγονται και τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα http://www.openaire.eu/el/component/content/article/76-highlights/449-open-data-day-greece.

Leave a Comment March 6, 2013

Ομιλίες “Ψηφιακή Γνώση και Ανοικτές Τεχνολογίες: γέφυρες στήν έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό”

“Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό” είναι ο τίτλος του νέου Κύκλου Ομιλιών που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων “Επιστήμης Κοινωνία” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τις 5 Μαρτίου έως τις 19 Μαρτίου, κάθε Τρίτη (ώρα 19.30), στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Στόχος των ομιλιών είναι  να αναδειχθούν τα οφέλη από τη δημιουργία και ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου με χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι ομιλίες θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα: α) Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην ψηφιακή εποχή (Τρίτη 5 Μαρτίου 2013), β) Πρόσβαση στη Γνώση με Ανοικτές Τεχνολογίες (Τρίτη 12 Μαρτίου 2013), γ) Ανοικτό Επιστημονικό και Πολιτιστικό περιεχόμενο για την Εκπαίδευση (Τρίτη 19 Μαρτίου 2013).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στις 5 Μαρτίου θα παρουσιαστεί τo διαδικτυακό περιβάλλον ePublishing του ΕΚΤ (www.ekt.gr/epublishing) και η συμβολή του στην ενίσχυση της ψηφιακής έρευνας στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή: Τρέχουσες πρακτικές και προκλήσεις”, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας.

Η επόμενη εκδήλωση, στις 12 Μαρτίου, θα εστιάσει στις ανοικτές τεχνολογίες, τα ανοικτά δεδομένα και τις κινητές εφαρμογές, και θα παρουσιαστούν οι νέες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες (Software as a Service) που αναπτύσσει το ΕΚΤ για τον πολιτισμό και την έρευνα. Ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 19 Μαρτίου, με παρουσιάσεις για την αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μορφωτικές εκδηλώσεις “Επιστήμης Κοινωνίας” πραγματοποιούνται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας” (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), από τις 19.30 έως 21.30. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Στο τέλος κάθε ομιλίας ακολουθεί συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών. Επίσης, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περισσότερα για τις εκδηλώσεις μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο του openaccess.gr εδώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2013-03-05_19/index.html.

Οι εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/events/live/.

Leave a Comment March 5, 2013

Νομοσχέδιο για την Ανοικτή Πρόσβαση προωθεί το Κογκρέσο

Νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην ερευνητική διαδικασία κατέθεσαν πρόσφατα εκπρόσωποι του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον.

Το νέο νομοσχέδιο που εισήγαγαν οι γερουσιαστές του αμερικάνικου κογκρέσου, Mike Doyle, Kevin Yoder και Zoe Lofgren, επιδιώκει να διασφαλίσει τη δίκαια πρόσβαση στην Έρευνα και Τεχνολογική Kαινοτομία (Fair Access to Science and Technology Research Act -FASTR) και προτρέπει τους δημοσίους-ομοσπονδιακούς φορείς να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτούν. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις θα απαιτούν από τους φορείς  που δαπανούν περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο για τη χρηματοδότηση της έρευνας (φορείς που είτε ανήκουν ολοκληρωτικά στο δημόσιο τομέα των ΗΠΑ ή κατά ένα μέρος), να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε:

–          να παρέχουν στο κοινό διαδικτυακή πρόσβαση στα προσχέδια των επιστημονικών δημοσιεύσεων που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα που χρηματοδοτούν

–          να υποχρεώνουν τους ερευνητές για την κατάθεση  ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου από το προσχέδιο του άρθρου που έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση από επιστημονικά περιοδικά και να διασφαλίζουν ότι το προσχέδιο αυτό θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και χωρίς κόστος, όχι αργότερα από 6 μήνες μετά τη δημοσίευση της εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό

–          να εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε δυσλειτουργικά και σταθερά ψηφιακά περιβάλλοντα, δηλαδή υποδομές αποθετηρίων (είτε αποθετήριο που ανήκει στον ίδιο τον φορέα χρηματοδότησης ή οποιοδήποτε άλλο αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης)

–          να εξετάσουν τις επιλογές για δημοσίευση με ανοικτές άδειες χρήσης (π.χ. Creative Commons) και το βαθμό που αυτό θα προωθούσε την παραγωγική χρήση και αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται από δημόσια χρηματοδότηση.

“Αυτό το νομοσχέδιο θα  προσφέρει στους πολίτες των ΗΠΑ διευρυμένη πρόσβαση σε σημαντικά αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας για τα οποία έχουν ήδη πληρώσει , αποδεσμεύοντας την έρευνα που έχει χρηματοδοτηθεί από τα διάφορα Υπουργεία, όπως της Γεωργίας, του Εμπορίου, της Άμυνας και της Παιδείας, Ενέργειας της Υγείας κ.ά.” δηλώνει ο γερουσιαστής Doyle. “Αναμένεται να αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την έρευνα, καθώς θα επιταχύνει την καινοτομία, θα προωθήσει την διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη συνεργασία μέσα στην επιστημονική κοινότητα” συμπληρώνει ο γερουσιαστής Kevin Υoder.

Την κίνηση αυτή καλωσόρισαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανισμών, όπως ο Heather Joseph, γενικός διευθυντής του SPARC (Scholarly Publishing Academic Research Coalition), ο οποίος δηλώνει ότι “το FASTR αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βήμα στο να διασφαλιστεί ότι η κρίσιμη ερευνητική πληροφορία που υπάρχει σε αυτές τις δημοσιεύσεις  είναι ανοικτά προσβάσιμη από το κοινό. Ενέχει επίσης την προοπτική να επαναστατικοποιήσει ολοκληρωτικά την ερευνητική διαδικασία “.

Το νομοσχέδιο “χτίζει” πάνω στην επιτυχία της πρώτης οδηγίας για δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τον τομέα της Υγείας στις ΗΠΑ και την έρευνα που χρηματοδοτούν τα Εθνικά Ινστιτούτα (NIH). Από το 2008 που εφαρμόζεται η οδηγία, εκτιμάται ότι περίπου 80.000 επιστημονικά άρθρα δημοσιεύονται κάθε χρόνο από χορηγίες των NIH.

Η  πράξη  Fair Access to Science and Technology Research Act (FARST) αντικατοπτρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου για τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Σε αυτή την κατεύθυνση, εξετάζει μηχανισμούς που θα αξιοποιήσουν τις ομοσπονδιακές επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα και θα αυξήσουν την πρόσβαση στην πληροφορία, με στόχο τηv προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το κείμενο της νομοθετικής  Πράξης. Eπίσης, ο οργανισμός SPARC έχει απευθύνει κάλεσμα για την υποστήριξη της Πράξης με στόχο τη διευρυμμένη πρόσβαση  στα ερευνητικά αποτελέσματα.  Περισσότερες πληροφορίες για το κάλεσμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.arl.org/sparc/media/support-expanded-access-to-research-results—endo.shtml

Leave a Comment February 20, 2013

Open Data Day 2013: Εκδήλωση στην Αθήνα για την παγκόσμια μέρα των Ανοικτών Δεδομένων

H παγκόσμια μέρα για τα ανοικτά δεδομένα θα εορταστεί και στην Ελλάδα στις 23 Φεβρουαρίου 2013 σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο κτήριο “Κωστής Παλαμάς” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (10.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.). Το Open Data Day διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και την ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα)  με την υποστήριξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ερευνητικού έργου MODAP (Mobility, Data Mining and Privacy).

Το Open Data Day 2013 είναι μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που θέλουν να ενισχύσουν τα ανοικτά δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Οργανώνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για τα ανοικτά δεδομένα παράλληλα με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία ώστε εθελοντές, επιστήμονες, προγραμματιστές, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, να ενημερωθούν για τα ανοικτά δεδομένα, την αξία που έχουν για την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη διαφάνεια, αλλά και τη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Περισσότερα για την εκδήλωση, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει θα διαβάσετε στο http://www.openaccess.gr/news_events/news/details.dot?id=20016&inode=20015

Leave a Comment February 15, 2013

Οι Βέλγοι Υπουργοί υπογράφουν τη Διακήρυξη των Βρυξελλών για την Ανοικτή Πρόσβαση

Η διεθνής ημερίδα “Open Access to Excellence in Research” (22 Οκτωβρίου στο Brussels Palais des Académies) που έλαβε χώρα την εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2012 είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή της Διακήρυξης των Βρυξελλών για την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα (Brussels Declaration on Open Access to Belgian publicly funded research).

Οι αντιπρόσωποι των υπουργών Paul Magnette (Federal Science Policy), Jean-Marc Nollet (FWB) και Ingrid Lieten (EWI) αφού συζήτησαν σχετικά με τις πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογή της στο Βέλγιο, υπέγραψαν τη Διακήρυξη η οποία επιβεβαιώνει την υποστήριξη της βελγικής κυβέρνησης στην κίνηση για ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής και επιστημονικής έρευνας.

Τα  κυβερνητικά στελέχη δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας με ποικιλία τρόπων:  ενημερώνοντας ενεργά τους ερευνητές σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση, συστήνοντας στους ερευνητές να διαθέσουν τις δημοσιεύσεις τους με ανοικτή πρόσβαση (το αργότερο 6-12 μήνες μετά τη δημοσίευση τους), υποστηρίζοντας τη δημιουργία και τη διατήρηση/ανανέωση αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και άλλων καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων με στόχο να διευκολύνουν την ερευνητική επικοινωνία. Επίσης, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεσμεύονται να μελετήσουν τις νέες προοπτικές που προσφέρει η ανοικτή πρόσβαση και ο τομέας των Ανοικτών Δεδομένων και της Επιστήμης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έτσι προσφέρουν ένα παράθυρο ώστε η άριστη βελγική έρευνα να γίνει ορατή σε παγκόσμιο επίπεδο.

(πηγή: Open Access Belgium)

1 Comment November 16, 2012

Next page Previous page


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)